Flukten fra Arendal mai 1940

En maidag i 1940 kom tre menn på besøk til Reidar Stray i Arendal. De ønsket å låne et seil av ham. Stray kjente en av karene fra tidligere, Johan Fredrik Jacobsen Aaros fra Søgne, og forstod etter hvert hva mennene planla. Det var bare noen uker siden tyske tropper hadde okkupert Sør-Norge og mennene ønsket nå å komme seg til England. Stray gikk med samme tanker. Han hadde nylig blitt kommandert til å kjøre buss for tyskerne, men hadde unnlatt å møte opp og var redd for represalier. Mennene hadde fått låne en livbåt fra skipsreder Jørgen P. Jensen, men Stray foreslo at de heller skulle ta seilbåten hans, «Lady Nancy». Den 28. mai 1940 forlot «Lady Nancy» Kolbjørnsvik med retning England og friheten. Om bord var Stray, Aaros, en styrmann fra Fredrikstad og en stuert fra Nordland. «Lady Nancy» seilte vestover langs kysten. Da de var kommet til Mandal sprang båten lekk og de måtte dytte tau-filt inn mellom bordene for å holde vannet ute. Bedre ble det ikke da de kom ut for et voldsomt uvær som førte til at alt om bord ble vått. Da uværet endelig stilnet dukket det opp en ny fare i form av et tysk fly. Stray og mennene kastet ut fiskesnørene og forsøkte å fremstå som fiskere. Tyskerne bet på og «Lady Nancy» kunne seile videre. 3. juni møtte de på en britisk fisketråler som tok dem med til Grimsby. De britiske fiskerne mente at nordmennene hadde vært heldige som hadde overlevd overfarten. «Lady Nancy» hadde nemlig seilt gjennom et minefelt. Vel fremme i England meldte Stray og Aaros seg til tjeneste i Norwegian Army Camp i Dumfries i Skottland. Leiren bestod av eksil-nordmenn som ønsket å kjempe mot den tyske okkupasjonsmakten. I Skottland fikk de militær trening og Stray tjenestegjorde i skiløperkompaniet, som ble sendt til Island og Jan Mayen. Aaros gikk inn i Kompani Linge som telegrafist og deltok i den mislykkede «Operasjon Carhampton». Aaros tok sitt eget liv i august 1943 for å unngå å bli tatt til fange av tyske soldater. Stray og Aaros var langt fra de eneste som flyktet til Storbritannia for verve seg til krigstjeneste. (Arkivref: PA-2844, Stray, Reidar U01 L0001).

I løpet av 2. verdenskrig (1940-1945) krysset om lag 3 300 nordmenn Nordsjøen i sivile farkoster. Om lag 100 personer fra Agder deltok i denne Englandsfarten. «Lady Nancy» var det andre fartøyet fra Sørlandet som satte kursen mot England. Det første var en mindre motorsjekte som 25. mai 1940 dro ut med fem unge menn fra Biestø i Øyestad. Sjekta måtte først søke ly i Homborsund på grunn av uvær, men klarte etter tre døgn på åpent hav å komme seg til den engelske byen Skegness, 1. juni. På KUBENs nettside gjenstand.no kan du lese mer om denne reisen. Den 14. juli fulgte seilbåten «Trilby» fra Arendal. Om bord var fire unge menn fra Arendalsområdet, samt en kasse med hemmelige dokumenter fra motstandsgruppen «Arendalsgruppen». Skuta sprang lekk under overfarten, men ble berget i land ved Newcastle takket være en britisk ubåt. Ikke alle Englandsfarerne var like heldige. Seilbåten «Good Hope» var trolig den siste som dro fra Arendal, da den forlot Kolbjørnsvik med retning Storbritannia den 27. juli 1941. Om bord var seks menn fra Arendalsområdet. Båten ble observert dagen etter av et tysk fly og senere oppbrakt av et tysk krigsskip. Alle ble arrestert og fem av dem ble senere dømt til døden i den marine krigsretten. Fire ble henrettet på Håøya i Oslofjorden 16. mars 1942, mens den femte ble drept i Tyskland. Den sjette ble sendt i tysk konsentrasjonsleir. Han overlevde krigen, men døde i 1946 på grunn av sykdom. Om lag 160 nordmenn omkom på vei til England som følge av uvær, beskytning fra tyske fly og andre uklare omstendigheter. Mange av englandsfarerne som kom seg helskinnet over gikk inn i norsk tjeneste i handelsflåten eller Marinen, i luftforsvaret eller i Den norske brigade i Skottland.

Bildet fra overfarten med «Lady Nancy» i mai 1940 er en del av arkivet etter Reidar Stray som oppbevares på KUBEN i Arendal. Stray gav bildet i gave til Aust-Agder-Arkivet i 1972. Arkivet etter Stray omfatter også bilder fra hans opphold i Skottland, Island og Jan Mayen under 2. verdenskrig. På arkivportalen.no kan du få en oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Intervju med Reidar Stray, Agderposten, 1. juni 1970
Ulstein, Ragnar. Englandsfarten, Bind 2, Nova, 2011
Haugen, Johnny. Englandsfarerne fra Agder 1940-1941, I Agder historielags «Egde», nr.1, 2014.

Kommentarfelt