Velkommen til Hovdestøylen

På midten av 1970-tallet stod millionprosjektene nærmest i kø på Hovden i Setesdal. Mange så muligheter i å utvikle Hovden som turist- og reiselivsmål, og flere hadde konkrete planer for hotell, motell og hytteanlegg. Et av prosjektene var Hovdestøylen, et anlegg med hotell og hytter, og en estimert prislapp på 25 millioner kroner. Det skulle imidlertid ta flere år med planlegging før prosjektet var i nærheten av å bli realisert. Tomt ble sikret ved Hartevatn og Sven Tallaksen ble engasjert som arkitekt. Videre ble det etablert to selskap. I/S Hovden Invest skulle stå for finansiering, mens Hovdestøylen A/S skulle stå for drift. 19. mars 1979 startet byggearbeidene og allerede 27. mars 1980 ble Hovdestøylen Hotell & Hyttetun åpnet med flere prominente gjester. Anlegget, som bestod av hotellbygg, bur og loft, hadde en kapasitet på 222 senger og hadde kostet 22 millioner kroner. Åpningen ble en suksess og i påsken samme år var hotellet fullbooket med til sammen 240 gjester. De første årene var belegget i sesongene godt, men i mellomsesongene var det vanskeligere å få gjester. Derfor ble det også satset på konferanser og kurs. For å nå ut til denne målgruppen var det viktig med god markedsføring. Et av selskapene som på 1980-tallet mottok tilbud fra Hovdestøylen var Arendal Forsikringsselskap og avsender var hotelldirektør og gründer Carl-Otto Schiørn. (Arkivref: PA-2144, Arendal Forsikringsselskab AS).

Carl-Otto Schiørn gikk i lære innen restaurant- og kokkefaget i Frankrike. På 1960-tallet jobbet han som resepsjonssjef ved Grand Hotell på Kongsberg før han ble med å bygge opp Grønlands første turisthotell i Discobukta. Ved årsskiftet 1970/1971 ble Schiørn ansatt som direktør ved Hovden Høyfjellshotell. Her jobbet han fram til 1976, da han sa opp stillingen sin for å konsentrere seg om planene for Hovdestøylen. Sammen med kona Tuls drev Schiørn Hovdestøylen i 25 år. I 1988 ble anlegget utvidet med blant annet fire nye restauranter og en konferansesal med plass til 120 deltagere. På begynnelsen av 1990-tallet var antall gjester økende og i 1993 var antall fast ansatte økt til 27. Drøye ti år senere var situasjonen en annen. I 2004 ble bur og loft skilt ut fra hotelldriften og solgt til et borettslag, og i 2005, etter 25 års drift, ble hotellet solgt og ekteparet Schiørn overlot driften til nye eiere. Hotellet endret også navn til Eminent Hovdestøylen hotell. I 2009 ble hotellet igjen solgt og sammen med Hovden Høyfjellshotell drevet av driftsselskapet Hovden Resort.

Brevet og brosjyrene fra Hovdestøylen Hotell & Hyttetun sendt til Arendal Forsikringsselskap i 1987 er en del av arkivet etter forsikringsselskapet og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til korrespondanse, inneholder arkivet blant annet møtebøker, poliser, premiejournaler, skadejournaler, regnskap, tegninger og foto. På arkivportalen.no kan du få en oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Agder 23.12.2009
Agderposten 10.03.1980, 27.03.1980, 24.11.1988, 15.02.1993, 21.02.1998, 13.12.2004, 10.04.2006
Fædrelandsvennen 28.05.2005
Nordisk Tidende 21.10.1976

Kommentarfelt