Lærernes motstandskamp under krigen

«Det er med en følelse av dyp ærbødighet for den norske lærerstands innsats i kampen for et fritt Norge og de store lidelser så altfor mange av dem har måttet gjennomgå i denne tiden, at jeg i dag gjennom Kringkastingen taler til mine yrkes-brødre hjemme i Norge.» Slik begynner undervisningsminister Nils Hjelmtveit sin tale til de norske lærerne 8. mai 1942. Norge var okkupert og forsøkene på å nazifisere samfunnet la et økende press på flere samfunnsinstitusjoner. Dette gjaldt ikke minst den norske skolen. I februar 1942 påla Vidkun Quisling og Nasjonal Samling norske lærere å undervise elevene i Nasjonal Samlings ideologi. Pålegget førte til et læreropprør og mange lærere endte opp i fangeleirene på Grini og i Kirkenes. Hjelmtveit visste godt hvor viktig lærermotstanden var og understreket det i talen sin. «Den norske skolen, de norske barna, landets framtid står i dag i en skjebnetime. Det er disse ting kampen gjelder. Det er for dem de store lidelser må gjennomleves.» (Arkivref: PA-1195, Hjelmtveit, Nils Pk.1).

Nils Hjelmtveit(1892-1985) ble født i Alversund i Hordaland. I 1913 ble han uteksaminert som lærer og flyttet samme år til Eydehavn der han han begynte som lærer på Eydehavn skole. Fem år senere ble han ansatt som skolestyrer ved samme skole. Hjelmtveit hadde også stor interesse for lokalpolitikk. I 1917 meldte han seg inn i Stokken Arbeiderparti, og i 1920 ble han valgt inn i herredsstyre i Stokken kommune. Tre år senere ble han valgt til ordfører. Hjelmtveit engasjerte seg også i rikspolitikken og i 1924 ble han valgt inn på Stortinget. I 1935 ble han del av Nygaardsvolds arbeiderpartiregjering og fikk posten som undervisningsminister. Etter krigens slutt gikk Hjelmtveit tilbake til Eydehavn skole, men kun for en kort periode. Allerede i 1946 ble han fylkesmann i Aust-Agder. Denne stillingen hadde han frem til 1961. I årene mellom 1957 og 1969 var han også formann i styret til Norsk Rikskringkasting.

Hjelmtveits tale til Norges lærere 8. mai 1942 er en del av arkivet etter Nils Hjelmtveit og oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til flere taler inneholder arkivet korrespondanse, manuskripter, notisbøker, foto og avisutklipp. Arkivet strekker seg fra 1925 til 1979. På arkivportalen.no kan du får en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt