Lager Tromöy – med sauna og kasino

I 1941 ble Hove på Tromøya ved Arendal ekspropriert av den tyske okkupasjonsmakten, og kort tid etter ble området tatt i bruk av den tyske krigsmaskinen. Da var det bygget opp 75 forlegnings- og administrasjonsbrakker, tre peile- og radarstasjoner samt flere kanonstillinger. I militærleiren skal det ha vært både lasarett, sauna, tannlegeklinikk, arresthus og kasino(offisersmesse). Da krigen var slutt, begynte de allierte å kartlegge tyskernes virksomhet på Hove. Dette kartet ble laget av tyske militære på oppdrag fra de allierte. Kartet er datert 31. juli 1945 og inneholder både beskrivelser på både tysk og engelsk. (Arkivref: PA-2541, Kartsamlingene T02 L0008 0001 0007 (nr 681)).

Under den tyske okkupasjonen av Norge i årene 1940-1945, ble det bygget opp et omfattende forsvarsverk på norsk jord. Bakgrunnen var forberedelser for en alliert invasjon og frykten for en tofrontskrig. Resultatet ble den såkalte Atlanterhavsvollen, som strakte seg fra Biscayabukten i sør til Russland i Nord. Forsvarsverket i Norge ble kalt «Festung Norwegen» og på det meste hadde tyskerne rundt 400 000 soldater stående her. Den sørvestlige delen av Norge lå svært utsatt til for angrep. På Agder etablerte tyskerne derfor 20 nye kystfort og bygget hundrevis av små og store stillinger og bunkere.

Kartet over Hove er en del av en kartsamling og oppbevares på KUBEN i Arendal. Kartsamlingen er geografisk ordnet. Flere av kartene er fra Tromøy og de dekker tidsperioden fra rundt 1720 til 1969. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva samlingen inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt