Lillesand kledd i regnbuens farger

Fredag 23. august 2019 strømmet en parade fylt med musikk, regnbueflagg og glade mennesker gjennom Lillesands gater. Flere hadde malt ansiktet i regnbuens farger og mange bar hjemmelagde plakater med slagord. Lillesand Pride ble arrangert for andre gang og flere hundre mennesker hadde møtt frem for å delta i paraden og vise sin støtte til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT).

Paraden fulgte den vanlige traseen til byens 17. mai-toget og endte til slutt opp foran Lillesand rådhus hvor det ble holdt appeller. Fremst i pride-paraden gikk musikanter fra Lillesand Hornmusikk og bak fulgte barn, unge, foreldre og besteforeldre. Blant de som deltok i paraden var flere av byens barnehager, samt fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten (Ap).

Pride i Lillesand 2019
Pride i Lillesand 2019

Lillesand Pride

Lillesand Pride ble arrangert for første gang 24. august 2018. Initiativtakere var Lars Emil Nielsen og Aileen Riste Bårdsen. Den lokale pride-paraden kom i stand i forbindelse med festivalen Skeive Sørlandsdager, som siden begynnelsen av 2000-tallet hadde blitt arrangert i Kristiansand. Bak festivalen stod lokallaget til organisasjonen FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. FRI var en medlemsorganisasjon for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Norge.

Plakat fra Lillesand Pride 23. august 2019

Homofili var straffbart

FRIs historie startet i 1950 da den første norske foreningen for homofile ble etablert i Oslo. Foreningen tok etter hvert navnet Det Norske Forbundet av 1948, etter sin danske søsterorganisasjon. Den norske homobevegelsens arbeid for likestilling og mangfold gav etter hvert resultater. I 1972 ble straffeloven mot homoseksualitet avskaffet og i 1977 ble homoseksualitet som sykdomsdiagnose opphevet av Norsk Psykiatrisk Forening.

Ny ekteskapslov

I 1993 ble Norge det andre landet i verden som vedtok en partnerskapslov hvor lesbiske og homofile par fikk de samme rettigheter og plikter som heterofile par. En kjønnsnøytral ekteskapslov ble vedtatt i 2008. I tillegg til ekteskapsrettigheter gav den rett til adopsjon og kunstig befruktning for lesbiske. I 2016 vedtok også Kirkemøtet i Den norske kirke at personer med samme kjønn kunne gifte seg i kirken. Samme år kom også Lov om retten til endring av juridisk kjønn.

Opplevde hærverk og flaggstjeling

Det var imidlertid deler av befolkningen som ikke likte denne utviklingen. På Agder kom dette til syne i form av en opphetet flaggdebatt. I 2017 mottok alle de 30 kommunene på Sørlandet et regnbueflagg fra organisasjonen FRI. Sørlandskommunene ble oppfordret til å heise flagget under Skeive Sørlandsdager 2017. Regnbueflagget stod for mangfold og felleskap og hadde siden slutten av 1970-tallet blitt brukt som et symbol for LHBT-bevegelsen. FRIs flaggoppfordring skapte diskusjon. Om lag en tredjedel av kommunene unnlot å følge oppfordringen. Noen kommuner som heiste flagget opplevde hærverk. Regnbueflaggene som vaiet utenfor henholdsvis Lillesand rådhus og Birkenes kommunehus ble stjålet av utenforstående.

Regnbueflagg fra Lillesand Pride 23. august 2019

Regnbueflagget skapte debatt

Regnbueflagget skapte også debatt året etter. I forbindelse med at Lillesand Pride ble arrangert for første gang gikk regnbueflagget igjen til topps på hovedflaggstangen ved rådhuset. Denne gang fikk regnbueflagget stå i fred, men flaggheisingen fikk et politisk etterspill. En bystyrerepresentant fra Fremskrittspartiet ble mektig provosert over flaggheisingen og valgte å politianmelde byens ordfører, Arne Thomassen (H). Bystyrerepresentanten mente at flaggheisingen brøt med Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.

Selv om politiet henla saken da det ikke forelå noe straffbart forhold, var flaggdebatten ikke over. I juni 2019 vedtok Helse-, kultur- og velferdsutvalget i byen at hovedflaggstangen ved rådhuset var forbeholdt det norske og samiske flagget. Andre flagg kunne heises på de to mindre flaggstengene som markerte inngangen til rådhuset. Under Lillesand Pride i august 2019 vaiet det norske flagget fra hovedflaggstangen, mens regnbueflagget vaiet på de to mindre flaggstengene.

Lillesand Pride 2019
Lillesand Pride 2019

Avtrykk etter paraden

På KUBEN i Arendal oppbevares plakater, et banner samt et mindre regnbueflagg som ble brukt i pride-paraden i 2019. Dette ble samlet inn av Aust-Agder museum og arkiv for å dokumentere begivenheten for ettertiden. På arkivportalen.no kan du får en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

I 2015 ble Skeivt Arkiv etablert. Arkivet som er en del av avdeling for spesialsamlinger ved Universitetet i Bergen bevarer, dokumenterer og formidler LHBT-historien i Norge. Samlingene består av arkiver etter enkeltpersoner og organisasjoner innen LHBT-rørsla, samt bøker og tidsskrifter.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen, arkivar ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2900, Lillesand Pride

Agderposten 28.02.2019
Dagbladet 24.8.2017
Lillesandsposten 23.08.2018, 13.06.2019, 23.08.2019
Snl.no

 

Kommentarfelt