Dekksdagbok "Fandango" 1956

M/S «Fandango» – fra krigstråler til fryseskip i Tvedestrand

Natt til søndag 8. september 1963 ble det dramatisk om bord i «Fandango» av Tvedestrand. Det lille fryseskipet hadde fått motorstopp utenfor Jæren. Nødlanternene ble tent og ankere sluppet ut. En fryktet at fartøyet ville drive på land. Dette var imidlertid ikke første gang «Fandango» hadde opplevd dramatikk.

«Fandango» ble bygd av Cochrane & Sons, Ltd i Selby i Storbritannia i 1940. Skipet ble bestilt av den britiske marine. Det var drøyt 150 fot langt og målte 493 bruttotonn. Andre verdenskrig (1939-1945) var brutt ut, og landet trengte flere mindre og fleksible fartøy i krigsinnsatsen.

I tjeneste for Royal Navy

Under første verdenskrig (1914-1918) hadde fisketrålere vist seg nyttige til blant annet minelegging. Fartøyene var bygd for fiske i dårlig vær, og kunne raskt ombygges til militære oppdrag. I tillegg kunne de enkelt gå tilbake til sivilt bruk når krigen var over.

Både før og under andre verdenskrig bestilte Storbritannia flere såkalte krigstrålere. En av fartøystypene ble kalt for Dance. I alt 20 skip av denne typen ble produsert, og et av dem var «Fandango».

Under krigen utførte «Fandango» flere oppdrag. Allerede i september 1940 ble det sendt ut for å redde mannskap fra den torpederte tankeren «Invershannon». I alt 17 sjøfolk ble reddet av den britiske tråleren.

Da krigen var over gikk skipet over i sivil tjeneste, og i 1948 gikk turen til Tvedestrand.

Dekksdagbok "Fandango" 1956

Skipsaksjeselskapet Argo

I 1947 ble «Fandango» kjøpt av skipsaksjeselskapet Argo. Disponerende reder var Birger Jorkjenn (1890-1970).

Jorkjenn hadde begynt sin karriere som dekksgutt og gått gradene til kaptein. I 1933 var han med å etablere skipsaksjeselskapet Argo. Deres første skip var dampskipet «Nesstun».

De neste årene drev Jorkjenn som reder, men han var også politisk aktiv. I 1947 ble han valgt til ordfører i Tvedestrand. Samme år kjøpte selskapet hans «Fandango». Med Tvedestrand som hjemmehavn, kom «Fandango» til å gå som Aust-Agders eneste fryseskip.

"Fandango" i Kolbjørnsvik 1962. Foto: Vestlandske Tidende
«Fandango» i Kolbjørnsvik 1962. Foto: Vestlandske Tidende

Frakt av fisk og frukt

Før skipet ble solgt til Norge, var begge lasterommene blitt isolert. I tillegg var det montert et dansk frysemaskineri av typen Sabro. «Fandango» var dermed godt egnet til å transportere frosne varer som fisk, kjøtt og frukt. Det var også dette reder Jorkjenn ønsket å bruke «Fandango» til.

I desember 1947 ble kjøpekontrakten undertegnet. Samtidig ble skipet sluttet til den norske stat for fire år. På vegne av Fiskeridepartementet skulle «Fandango» frakte frysevarer til havner i Europa.

Utover på 1950-tallet fortsatte skipet å frakte blant annet fisk og kjøtt. «Fandango» seilte både i Nordsjøen og i Middelhavet. Det hadde også turer til Polen og Sovjet. Det var det ikke alle som likte.

Til Russland med billig kjøtt

I 1962 var den kalde krigen på sitt mest intense. Cubakrisen førte stormaktene i øst og vest på randen av atomkrig. Samme år besluttet Norges Kjøtt- og Fleskesentral å selge frossent kjøtt til Sovjet. Kjøttet var en del av Norges beredskapslager, og flere reagerte på at Norge skulle selge kjøtt til «fienden» i øst.

Bedre ble det ikke av at kjøttet ble solgt til en svært lav pris. Russerne måtte ut med kr 2,77 pr kg. Det var langt under det norske forbrukere måtte betale for sine kjøttprodukter. Salget skapte naturlignok misnøye, spesielt blant husmødre.

Norges Husmorforbund var blant de som protesterte, men til ingen nytte. 3 000 tonn kjøtt ble solgt, og «Fandango» var et av skipene som fraktet billig kjøtt til Russland. Det skulle bli flere turer til Russland med både kjøtt og fisk, men 8. september 1963 kunne fort blitt «Fandango» sin siste seilas.

Reddet fra totalforlis

Natt til søndag 8. september 1963 var «Fandango» på vei til Kopervik på Karmøy. Skipet var lastet med 5 000 kasser makrell, men skulle nordover for å laste mer fisk. Utenfor Kvassheim på Jæren stoppet plutselig motoren.

Kaptein Asbjørn Torstensen hadde frivakt. Han lå og sov, da 1. styrmannen plutselig kom og vekket ham. I maskinrommet forsøkte de å få startet motoren, men forgjeves. Ute blåste vinden, og den økte i styrke. Nødlanternene ble tent. På grunn av frykt for å drive på land, ble begge ankrene droppet. Samtidig ble det bedt om assistanse via Farsund Radio.

Redningskrysseren «Ambassadør Bay» ble sendt ut for å bistå. På morgenkvisten ankom de havaristen. Da lå «Fandango» kun 500 meter fra land, og det blåste stiv kuling. Heldigvis gikk redningsaksjonen fint, og det lille fryseskipet ble slept inn til Stavanger. Kort tid etter ble det holdt sjøforklaring. Den avslørte en litt underlig årsak til motorhavariet.

En forsvunnet maskinist

Det var 1. styrmannen som hadde vakt på broa, da motoren stoppet. Han hadde øyeblikkelig forsøkt å få kontakt med maskinrommet, men ingen svarte. Nede i maskinrommet skulle 1. maskinisten hatt vakt, men han var ikke å se.

I stedet ble han funnet sovende på sin egen lugar. Ifølge maskinisten selv, hadde han arbeidet for lenge uten søvn. Da han skulle på lugaren for å hente seg noen sigaretter, hadde han svimt av og våknet ikke før det var for sent.

Uten noen maskinist i maskinen, hadde nemlig dagtanken gått tom. Heldigvis gikk ingen liv tapt, og «Fandango» var snart på vei med nye frysevarer. I 1966 var det imidlertid slutt på å frakte varer for rederiet i Tvedestrand.

Fra fryseskip til lekter

I 1966 ble skipet solgt til A/S Samfrost i Stavanger. Fartøyet skiftet samtidig navn til «Samfrost». For de nye eierne kom skipet til å gå frem til sommeren 1972. Da ble skipet utsatt for en ulykke som skulle besegle dets skjebne.

Natt til søndag 23. juli 1972 oppstod det brann om bord. Skipet lå da utenfor Kvitsøy i Rogaland. Antagelig startet brannen i byssa. Mannskapet klarte ikke å slukke den. Heldigvis kom losskøyta «Skudefjord» dem til unnsetning. Hele mannskapet ble reddet. Verre gikk det med fryseskipet.

Søndag ettermiddag ble «Samfrost» slept inn til Stavanger. Skadene var så store at skipet ble kondemnert. Året etter ble restene av skipet solgt til Brødrene Anda i Stavanger. I deres eie kom skipet til å fungere som lekter.

I 1980 var det definitivt slutt for den tidligere krigstråleren. Fartøyet ble dette året hugget opp. På KUBEN i Arendal finner en imidlertid flere avtrykk etter det lille fryseskipet.

«Fandango» på KUBEN

På KUBEN oppbevares arkivet etter skipsaksjeselskapet Argo, kalt PA-1779, Skibs AS Argo. Arkivet består av flere dekksdagbøker, maskindagbøker og frysedagbøker etter «Fandango». På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1779, Skibs AS Argo
Dannevig, Birger: Aust-Agder rederforening 1906-1956. samt noen trekk av fylkets sjøfarts historie. 1956
Aftenposten 13.02.1962
Agderposten 02.09.2016
Friheten 09.09.1963
Haugesunds Dagblad 24.07.1972
Rogalands Avis 09.09.1963, 11.09.1963
Sandefjords Blad 18.04.1962
Telen 25.01.1962
Tiden 02.01.1947
Tvedestrandsposten 31.01.1948
Vestlandske Tidende 13.09.1933, 02.10.1962
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_trawler besøkt 25.05.2023
https://uboat.net/allies/warships/class.html?ID=328 besøkt 25.05.2023

Kommentarfelt