Mannen er som en potteplante

I 1958 holdt Bygland Husmorlag julefest på Setesdalens hotell. Været var dårlig, men inne var stemningen god. Festdeltagerne fikk servert både god mat og drikke, og ikke minst flere tankevekkende og underholdene taler. Varaformannen i husmorlaget, Anne Helen Nese, holdt tale til mennene der hun sammenlignet mannen med en potteplante. ”… med riktig stell kan vi få mannen som vi vil.” Festen var vellykket og i referatet kunne husmorlagets sekretær melde at mannen hennes allerede etterspurte ny fest. (Arkivref: DA-1246, Bygland Husmorlag, A, L0001).

Bygland Husmorlag ble stiftet 11. november 1957 og var et av flere lag som ble til under Aust-Agder krets i Norges Husmorforbund. Selv om engasjementet i Bygland i starten var stort, falt interessen etter hvert bort, og i 1969 ble laget oppløst. Det nasjonale forbundet har imidlertid holdt koken og fyller i år 100 år. Det ble stiftet i 1915 under navnet Hjemmenes Vels Lands­forbund. I 1933 endret forbundet navn til Norges Husmorforbund og i 1997 til Norges Kvinne- og familieforbund som det fortsatt heter i dag. Både nasjonalt og lokalt har forbundet, kretsene og lagene arbeidet med kvinne- og familiepolitiske spørsmål. Undervisning i matlaging for skolebarn, etablering av helsestasjoner og barnetrygd er noen av sakene de har jobbet for.

Møteboken er en del av arkivet etter Bygland Husmorlag og befinner seg på KUBEN i Arendal. I tillegg til møtebøker består arkivet av en regnskapsbok. Arkivet strekker seg fra oppstarten i 1957 og frem nedleggelsen i 1969. KUBEN oppbevarer arkiver etter flere husmorlag under Aust-Agder krets. Se en mer detaljert oversikt over flere av arkivene på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

 

Kommentarfelt