Juletreet som fulgte i St. Ragnvalds fotspor

Tenning av de store julegranene markerer at julen nærmer seg. Det er imidlertid ikke kun i Norge norske julegraner blir tent til glede for store og små. Den mest kjente norske julegranen blir tent på Trafalgar Square i London. Treet er en gave fra Oslo kommune, men også andre kommuner i Norge gir juletrær i gave til utlandet, og en av disse er Grimstad. I 1987 begynte Grimstad kommune årlig å sende et juletre i gave til Orknøyene og St. Magnuskatedralen. Julegaven var et samarbeid mellom kommunen og Fjære historielag. Bakgrunnen var St. Ragnvald, som startet oppføringen av St. Magnuskatedralen på 1100-tallet, og et ønske om å markere hans angivelige tilknytning til Bringsværd og de historiske båndene mellom Fjære og Orknøyene. På samme måte som eksport av andre planter og vekster måtte kontrolleres før utførsel, måtte imidlertid også juletrærne gjennomgå eksportkontroll. (Arkivref: KA0904-772, Grimstad kommune, Teknisk etat, Db, Saksarkiv 1987-1993 L0019).

Ansvaret for at juletreet holdt god nok kvalitet lå hos bygartneren. Bygartnerne begynte å dukke opp i norske byer på begynnelsen av 1900-tallet. Bakgrunnen var blant annet det økende behovet for grønne lunger i byene som følge av industrialisering og byvekst. I Grimstad ble det allerede i 1880-årene nedsatt en privat treplantingskomitè som skulle forskjønne byen med blant annet vakre alléer. I 1913 var økonomien imidlertid så anstrengt at Grimstad kommune overtok driften. I 1962 skiftet komiteen navn til parkutvalg og året etter ble det bestemt at det skulle ansettes en bygartner på heltid.

Meldingen om utførsel av juletreet fra Grimstad til Orknøyene er en del av sakarkivet til teknisk etat i Grimstad kommune og oppbevares på KUBEN i Arendal. På KUBEN oppbevares også arkivene etter den kommunale treplantingskomiteen og parkutvalget. Arkivene dekker perioden fra 1913 og frem til 1994 og inneholder blant annet møtebøker og korrespondanse. På arkivportalen.no kan en finne en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. Du kan også lese mer om St. Ragnvald i Stephan Fiedlers artikkel ”St. Ragnvald og middelalderens superhelter”. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt