Meanderen i Froland

Meandere er lett gjenkjennelige fra luften. Elveløp som slynger seg frem og tilbake i landskapet. Dette bildet er utsnitt fra et flyfoto tatt over Nidelva ved Blakstad i Froland i 1959 Bildet er tatt av Nor-Flyselskap A/S. (Arkivref: KA0919-800, Froland kommune, Herredsskogmesteren Y02 L0001) Fra slutten av 1940-tallet var det flere kommuner i Aust-Agder som engasjerte Nor-flyselskap A/S og Widerøe`s Flyveselskap A/S til å foreta kartlegginger av landskapet fra luften.

Et av bruksområdene for disse flyfotoene, var oppsyn med skogsområder. Oppsyn med skogen i Norge er i dag en statlig oppgave, men tidligere har den vært både kommunal og fylkeskommunal. Skogvernloven i 1893 påla amtene(fylkene) å fastsette vedtekter for verning av skog i de herredene(landkommunene) som hadde verneverdig skog, mens skogervervelsesloven av 1909 påla hvert herred å ha et skogutvalg som bl.a. skulle beregne størrelsen på skogsarealene i herredet ift. kjøp og salg. Herredsskogmesteren eller skogsoppsynsmannen skulle føre oppsyn, og etter 1965 skulle herredsskogmesteren også være sekretær for skogutvalget.

Serien med flyfoto er i dag en del av arkivet etter Herredsskogmesteren i Froland som er oppbevart på KUBEN i Arendal. Serien inneholder flyfoto som hovedsaklig er tatt i årene 1959, 1967 og 1983 og dekker store deler av dagens Lillesand kommune, Grimstad kommune, Arendal kommune og Froland kommune. Arkivet inneholder for øvrig møtebøker, en postjournal og sakarkiv fra perioden 1916 til 1979. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet etter Herredsskogmesteren i Froland inneholder.

Kommentarfelt