Med rutebil gjennom Sørlandet

I dag har vi mange busstilbud på Sørlandet, og flere av oss er helt avhengige av bussen for å komme frem dit vi skal. I 1910 startet de første rutebilene å kjøre i Aust-Agder, og i løpet av noen få tiår var landsdelen knyttet sammen av doninger på fire hjul som fraktet både varer og folk. Et av selskapene som drev rutetrafikk med buss, var Arendal og Omegn Automobilruter. I denne illustrerte rutetabellen ser en høstrutene for 1925. (Arkivref: PA-2572 Arendal og Omegns Automobilruter)

Arendal og Omegns Automobilruter ble etablert av Carl Axel Norén i 1919. Norén ble født i Dalarne i Sverge i 1885. I starten av sin yrkeskarriere seilte han som maskinist på flere skip med hjemmehavn i Arendal, men i 1917 gikk han i land for godt og bosatte seg i Arendal. Norén hadde merket seg de bratte bakkene i Arendal, og våren 1919 begynte han å kjøre bildrosje i byen. Det tok imidlertid ikke mange månedene før han kjøpte en større lastebil, innredet den med trebenker og seilduk til tak, og etablerte Arendal og Omegn Automobilruter. Dermed satte han i gang Arendals første bybuss. Både bilparken og rutetilbudene ble etter hvert utvidet. I 1920 åpnet Norén ruter mellom Arendal og Vippa bru, og mellom Arendal og Nes Verk. Videre samme år ble det etablert ruter til Fevik, Saltrød og Ubergsmoen i Vegårshei. I 1921 åpnet også bilruta mellom Arendal og Kristiansand. I 1927 solgte Norén bilruteselskapet sitt til Arendal Dampskibsselskab(ADS).

Arkivet etter Arendal og Omegns Automobilruter befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til den illustrerte rutetabellen, inneholder arkivet kjøpskontrakten mellom Alex Norén og ADS, samt et foto av de ansatte i Arendal og Omegn Automobilruter fra 1924. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt