For brorskap og fred

Nyåret er for mange tiden for å løfte blikket fremover, og gi en selv og andre løfter om en bedre fremtid. Nyåret er også tiden for tilbakeblikk på året som gikk. I mange private og offentlige virksomheter, lag og foreninger skrives det årsmeldinger om hva som har skjedd og hva en har fått gjort. Denne årsmeldingen er hentet fra styret i ”Arendal og omegns fredslag” og er datert januar 1933. En forening som på mange måter gikk motstrøms frem mot utbruddet av andre verdenskrig. (Arkivref: PA-1042, Arendal og omegns fredslag, A L0001).

Arendal og omegns fredslag ble stiftet 6. mars 1932, og var tilsluttet Norges fredsforening. Foreningens formål var “… å virke for brorskap og fred mellom folkene, for avgjørelse av alle internasjonale tvistigheter på fredelig vis overenstemmende med Kelloggpakten og – i like linje hermed – for nedrustning og avrustning.” Foruten møtevirksomhet, arrangerte foreningen en rekke foredrag med kjente personligheter som Martin Tranmæl, Wilhelm Keilhau og Ella Anker. I 1935 og 1936 nådde foreningen sitt høyeste medlemstall med 73 medlemmer. I de påfølgende årene gikk det imidlertid nedover. Foreningen slet økonomisk, og i 1937 ble det ikke avholdt et neste møte. I 1938, samme år som Hitler-Tyskland innlemmet Østerrike og Sudetenland i det Tyske riket, ble foreningen nedlagt.

Arkivet etter Arendal og omegns fredslag befinner seg i dag på KUBEN. Arkivet består kun av en styreprotokoll som strekker seg fra oppstarten i 1932 til nedleggelsen i 1938. I tillegg til årsrapporter inneholder protokollen også foreningens vedtekter, møtereferater, avisutklipp og regnskap. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt