Motorbåten Turist 2

Motorbåten «Turist» skulle frakte bygdefolket til byen

27. oktober 1902 inviterte Gjeruld Jacobsen Aabelvig til aksjetegning. Han ønsket å få etablert en båtrute som kunne trafikkere strekningen Syrdalen i Austre Moland til Arendal. Ruten skulle stoppe flere steder på veien for å ta med seg bygdefolk som skulle til byen. For bygdefolket øst for Arendal var det nemlig langt til byen.

Veiene var få og dårlige og den beste måten å komme seg til byen for å selge landbruksvarene var robåt. Det kunne fungere bra i godt sommervær, men når høsten kom ble det tungt når man måtte ro opp til 1 ½ mil hver vei. Spesielt i surt høstvær med motvind og striregn. Gjeruld Jacobsen Aabelvig ønsket å etablere en rutebåt som ville sikre en smidigere overfart for bygdefolket. Bøndene kunne frakte salgsvarene sine til byen og ta med seg byvarer hjem uten at de måtte slite seg ut på å ro.

Avskrift av aksjeinnbydelse til båtrute Syrdalen Arendal 1902 s. 1

Ville bygge egen båt

Initiativtakeren hadde som mål å skaffe tilstrekkelig finansiering for å realisere byggingen av en bensindrevet motorbåt som skulle ha kapasitet til å transportere 20 voksne passasjerer, hver med muligheten til å ta med seg en tønne gods.

Med aksjeinnbydelsen var det vedlagt en tegning av båten. Tegningen var laget av marineingeniør C. Knudsen. I følge Gjeruld Jacobsen Aabelvig var båtkonstruksjonen svært lik passasjerbåten «Kolbjørn» som trafikkerte strekningen Kolbjørnsvik på Hisøy og Arendal.

Avisnotis om anbud på bygging av motorbåt i tre 21. januar 1903

Byggekostnadene var estimerte til 2500 kroner.  Hvorav 600 kroner var dedikert til innkjøp av eikevirke til skroget, 1400 kroner til anskaffelse av en pålitelig bensinmotor og resterende 500 kroner til overbygning og inventar. Aksjene ble lagt ut for salg til 25 kroner stykke. Gjeruld Jacobsen Aabelvig anslo at han måtte selge 100 aksjer for å etablere selskapet.

Aktieseselskabet Motorbaaden «Turist»

I begynnelsen av desember 1902 hadde 46 aksjetakere tegnet seg for til sammen 61 aksjer. Selv hadde han kjøpt fire aksjer. Men det var for lite. Han anmodet derfor de andre aksjeeierne om å være så vennlige om å kjøpe en aksje til. Oppfordringen må ha funket for i begynnelsen av januar 1903 ble Aktieselskabet Motorbaaden «Turist» stiftet.

Avskrift av aksjeinnbydelse til båtrute Syrdalen Arendal 1902 s. 2 og 3

Disponent for selskapet ble M. B. Bakke fra Arendal. Han var blant de største aksjonærene i selskapet og hadde god kjennskap til rutefart. Bakke drev rederivirksomhet med seil- og dampskip og hadde spesialisert seg på rute- og bukseringsfart. Han drev også en kullforretning i Kittelsbukt.

I slutten av januar 1903 inviterte selskapets disponent til anbudskonkurranse for bygging av en motorbåt i tre med spesifikasjonene 30 fot lang, 8 fot i bred og to fot dyp. Hvem som faktisk fikk oppdraget er ukjent, men i slutten av juli samme år var det klart for «Turist» sin første prøvetur.

Motorbåten Turist i 1904. Foto. Løvfold

«Turist» settes i rutefart

Ifølge notatene til en av aksjonærene, Ivar Weierholt, var båten på vannet søndag 23. juli 1903. Da gikk båten fra Sagene i Austre Moland for første gang. Dagen etter ble det gjennomført en prøvetur fra Sagene og videre innom de ulike stoppestedene. Båten fulgte kanalsystemet Rånene som var blitt tilrettelagt for motorbåter. Tidligere hadde denne vannveien kun blitt benyttet av robåter. Det skulle imidlertid gå en måned før «Turist» ble satt i vanlig rute.

En lørdag i slutten av august 1903 gikk «Turist» i rutefart for første gang. I følge annonsen i Agderposten 29. august 1903 fulgte «Turist» ruten Langansvand-Tromøsund – Arendal hver dag, unntatt søndag og mandag. «Turist» startet kl. 06.30 om morgenen fra Syrdalen og ankom Arendal kl. 15 på ettermiddagen. «Turist» skulle også innom Kongshavn på Tromøy. I følge Weierholt var båten fullastet med passasjerer og gods på jomfruturen.

Motorbåten Turist ved Flosta. Foto. P.M. Danielsen

Kortvarig rute

Til tross for en god start for selskapet ble det en ingen suksess. Deler av årsaken kan legges på skipets motor. Ifølge Ivar Weierholt var det ofte kluss med maskinen. Allerede sommeren året etter oppstarten ble det bestemt at ruten skulle avvikles.

Avgjørelsen om skipsrutens fremtid ble avgjort på generalforsamling på Nøkterhedens kafe lørdag 9. juli 1904. Bestyrelsen hadde gjort det klart via avisen at de som ikke møtte opp måtte innfinne seg med hva de oppmøtte besluttet. På møtet ble det avgjort at båten skulle legges ut for salg.

I salgsannonsen kunne disponent M.B. Bakke reklamere for at skipet var bygget året før, samt at det var bygget i eik i 1903 og at det var en  «meget stærk, vakker model» som gikk godt i vannet. Båten hadde fullt innredet salong, med 8 hesters motor av amerikansk merke. Den 20. juli 1904 klokken 13 ble det avholdt auksjon på Arendal Rådhus. Båten ble solgt og selskapet ble oppløst like etter. Aksjonærene fikk tilbakebetalt 2,50 kr per aksje, kun en tiende del av hva aksjen kostet ved oppstarten.

Rundskriv til aksjonærene i motorbåten Turist 12. september 1904

«Odd» overtok for «Turist»

Selv om «Turist» fikk et kortvarig liv i rutefart var det absolutt behov for en rutebåt. I 1907 ble motorbåten «Odd» satt i rute mellom Syrdalen og Arendal. Initiativtaker var Elling Syrdalen. Han var også kaptein på båten. Ruta gikk godt, men båten var for liten. En større båt med samme navn ble bygd og satt inn i farten i 1911. Båten hadde bedre motor og kunne ta over 50 passasjerer. Fra 1907 til midten av 1930-tallet fraktet «Odd» båtene folk og gods mellom Arendal og omlandet.

Særlig i torgsesongen var trafikken stor. Grønnsaker, frukt og bær ble fraktet til byen. Etter hvert fikk båten konkurranse med rutebilene. Spesielt etter at en ny vei mellom Arendal og Tvedestrand stod ferdig. Da Elling Syrdalen døde i 1935 ble båten solgt og ruta lagt ned.

Avtrykk etter motorbåten «Turist»

Selv om motorbåten «Turist»s rutefart i Arendals-området ble en kortvarig affære, så finnes det fortsatt spor etter den i arkivene på KUBEN i Arendal. I arkivet etter Austre-Moland kommune finnes en liten mappe med korrespondanse som omhandler aksjetegning og drift av selskapet. I Samling av fartøysbilder finnes det også bilder av båten.  Arkivene er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen, arkivar, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0918-PK/23/L0001, Austre Moland kommune, Historiske samlinger, Pakkesaker
Arkiv PA-1935, Samling av fartøysbilder
Agderposten, 23.01.1903, 2.9.1903, 09.06.1904, 4.7.1904, 13.07.1904,
Weierholt, Kristen. Austre Moland – ei bygdebok. Sverre Kildahls boktrykkeri, 1959

Kommentarfelt