Nansens Nordpolekspedisjon passerer Arendal. Fram utenfor Arendal på sin tur til Nordpolen den 6 septenber 1896.

Nansens velgjører fra Arendal

Den 7. september 1896 ankom polarskuta «Fram» Arendal. Bakgrunnen for det storfine besøket var Fridtjof Nansens strabasiøse ekspedisjon til Arktis. Nansen og hans makker Hjalmar Johansen hadde klart å nå lengre nord enn noen andre hadde klart tidligere. Nå var de på vei hjemover og Arendal var et av mange stopp på triumfferden. Overalt hvor «Fram» dukket opp mottok Nansen og mannskapet hyllest fra folket. Også i Arendal ble det folkefest. Mange småbåter dukket opp for å hilse «Fram» velkommen og i havna stod en jublende folkemengde. Ekspedisjonen til Polhavet hadde vart i tre år. Den hadde krevd år med planlegging og ikke minst mye penger. Ekspedisjonen var avhengig av ekstern finansiering, og en av de største bidragsyterne var Kong Oscar II som gav 20 000 kroner. Det samme beløpet fikk Nansen fra den utflyttede arendalitten Anton Christian Houen. (Arkivref: PA-1702a, Aalholm, Olav Anton 4, Arendalsbilder).

Anton Christian Houen ble født i Arendal i 1823. I en alder av 15 år forlot han byen for å søke lykken i utlandet. Han ble etter hvert veldig velstående blant annet gjennom forretninger i Newcastle. Han drev mye med handel i middelhavsområdet og bosatte seg etter hvert i Firenze i Italia. Han døde i Sveits i 1894. Houen var en av landets største donatorer og legatstiftere. Han glemte aldri sin hjemby og skjenket store legater til Arendal og opprettet bl.a. Den Houenske Margaretastiftelse i 1891. Han gav også store summer til norsk kunst og opprettet i 1893 legatet «A.C. Houens legat» som gir stipend til norske kunstnere og forskere, samt den anerkjente arkitekturprisen «Houens fonds diplom». I Arendal er minnelunden bak Trefoldighetskirken oppkalt etter Houen. Det finnes også en liten øy i nordishavet som bærer hans navn. Øya ble oppdaget av Nansen og Johansen den 15. august 1895. Det var da to år siden de sist hadde satt sine bein på tørt land. For å feire heiste de det norske flagget og laget et festmåltid med lapskaus og den siste rasjonen av poteter. Øya fikk navnet Houens Ø etter ekspedisjonens velgjører fra Arendal. Øya bærer fortsatt Houens navn, men navnet er en russisk oversettelse, Ostrov Khouena.

Fotografiet av «Fram» i Arendal befinner seg på KUBEN. Fotografiet ble tatt av Arendalsfotografen Magnus Løvfold. Det inngår i en samlingen PA-1702a Aalhom, Olav Anton. Arkivet er samlet av tidligere fylkesarkivar Olav Anton Aalholm, og omfatter bl.a. flere Arendalsfotografier fra 1890-tallet, samt Aalholms notater og manuskripter. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no. I podcasten «Polarpionerene – Polarhistorien sett fra Sørlandet» kan du høre om da Fridtjof Nansen som ung student dro på tokt til ishavet med Arendalsskuta «Viking».

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt