Siste nytt fra tankskipet O.B. Sørensen

Den 30. april 1932 kunne OBS posten melde om «en hel del forferdelige hendelser» den siste uken. Den mest dramatiske hendelsen skjedde på tankskipet O.B. Sørensens tur gjennom Suezkanalen i Egypt. «Eventyret begynte i Port Said saa fort vi hadde drypt anker. Vi ble vidne til at en hel flok rödhodede menn (ikke indianere) stormet op faldrepstrappen og op til undre bro der de möttes av kapteinen. Der stod en telegrafist på vakt ved faldrepstrappen men han ble i en fart trykt over til den andre siden av baaden». Det var heldigvis ingen kapringsforsøk som fant sted. Det var heller et forsøk på gjøre forretninger med det norske mannskapet. Skipet var bordret av en gjeng pågående egyptiske kjøpmenn som ønsket å selge sine varer til eksklusive priser. Handelsforsøket ble imidlertid stanset ved at mannskapet måtte jage de egyptiske selgerne av skipet. OBS postens journalist hadde utover denne hendelsen få store nyhetssaker. «For øvrig er det ikke större at berette. Motorene gaar sin hjevne gang og baaten stevner for Perim hvor der skal bunkres.» (Arkivref: PA-1561, OBS-posten. Skipsavis).

Livet ombord på et skip i langfart gav rom for kreative sjeler. Tankskipet O.B. Sørenseneid av Smith-Sørensens tankrederi på Tromøya, var et av mange skip som hadde sin egen interne skipsavis. OBS posten så dagens lys under overfarten fra Arendal til den karibiske øya Curaçao i mars 1932. Formålet med avisa var at den skulle være en kilde til underholdning og informasjon. Avisa kom ut en gang i uken og telte fra 4 til 8 sider. Den inneholdt beskrivelser over ruter og plasser som skulle anløpes, hendelser til sjøs, lokale nyheter fra Tromøya, samt innslag som dagligdagse småting, dikt, kryssord og morsomheter. Avisnavnet hadde ifølge utgiverne en tredobbel betydning. Det viste til skipsrederen Ole Bertinus Sørensen (O. B. Sørensen) som var opphavsmannen til rederiet, videre pekte det på «vort prektige fartøi, vort hjem på ubestemt tid og hvor vi faar hygge og tilfredshet etter som vi steller os, – dernest sier navnet at vi skal vere observert-vaakne ovenfor tidens krav m.m.»

Flere utgaver av OBS posten for årene 1932-1933 befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter også noen mannskapsberetninger fra tankskipet O.B. Sørensens ferd i det samme tidsrommet. På KUBEN finnes arkivet etter Smith Sørensens Tankrederi AS. Dette arkivmaterialet strekker seg fra 1928 og frem til 1950-årene. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Begge arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt