Nedbørssjokket i 1976

Onsdag 13. oktober 1976 ble Aust-Agder rammet av voldsomme nedbørsmengder. I løpet av 30 timer ble det på Rislå i Birkenes målt hele 190 millimeter med nedbør og Agderposten meldte at landsdelen hadde opplevd det reneste «nedbørssjokk». Fra flere steder i Aust-Agder kom det meldinger om flomskader. Kringla stadion i Froland var blitt omgjort til et digert svømmebasseng, kolonialforretningen «Matkjelleren» på Malmbrygga i Arendal var fylt med vann og slakteriet til Doster & Knutsen i Risør fikk ødelagt utstyr og varer til en verdi av 80 000 kroner. Flere mistet strøm og telefonforbindelse, men det som ble hardest rammet var veinettet. (Arkivref: PA-2414, Tiden U L0002 0004).

Regnet fortsatte å hølje ned og torsdag 14. oktober kunne avisen Tiden melde om at veinettet i Aust- og Vest-Agder var i ferd med å bryte fullstendig sammen. Mange av de mindre veiene var ufremkommelige. På enkelte veistrekninger stod vannet en halv meter over veibanen og noen steder var selve veibanen forsvunnet med vannmassene. Også på de større veiene ble det problemer. E-18 ved Lundevann i Tvedestrand måtte stenges for personbiler og Vegvesenet måtte sende ut en traktor for å hjelpe de større kjøretøyene frem.

Disse fotografiene fra midten av oktober i 1976 er en del av fotoarkivet etter avisen Tiden og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Samlingen strekker seg fra 1970-årene og frem til 1982. Den består av 1400 konvolutter med et ulikt antall bilder i hver konvolutt. Samlingen er ordnet etter emner som er oppgitt på konvolutten. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva fotoarkivet inneholder. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt