Tresliperiene i Tvedestrand

På begynnelsen av 1900-tallet ble det i løpet av få år etablert flere tresliperier rundt Tvedestrand. God tilgang til tømmer og vannkraft gjorde at forholdene i området lå svært godt til rette for denne typen virksomhet. Nærhet til kysten var også en fordel, da en stor del av tremassen fra sliperiene ble eksportert til blant annet England for papirproduksjon. Tresliperiene gav arbeid til en stor del av lokalbefolkningen, enten direkte eller indirekte gjennom tømmerleveranser og lignende. I 1907 ble Fostvedt Træsliperi etablert. Fem år senere startet Songe Træsliperi og i 1926 kom også et tresliperi på Gjeving. I 1968 slo tresliperiene på Fostvedt og Gjeving seg sammen, mens tresliperiet på Songe fortsatte for seg selv. (Arkivref: PA-2711, Songe Træsliperi).

Songe Træsliperi  ble stiftet 21. mai 1912 da det ble avholdt konstituerende generalforsamling i lokalet til Holt Meieri. En rekke menn møtte, og vedtekter for selskapet ble vedtatt. §1 lød slik: «Selskabets formaal er at produsere og sælge træmasse samt paa anden maate at nyttiggjøre sine eiendomme.» Selskapets kapital ved etableringen var fordelt på 170 aksjer, hver på 1000 kroner. Aksje nr. 1 ble kjøpt av Jørgen Alfsen. Aksjebrevet ble skrevet ut 30. januar 1913, og undertegnet av Ahlert Hysing, Ole E. Grændsen og Albert Wüller. I april samme år startet tresliperiet sin produksjon. Ingeniør Albert Wüller (f. 1878) var selskapets første disponent, en stilling han hadde frem til sin død i 1944. Etter hans død overtok svigersønnen, Alf Christophersen, som disponent. Etter hvert ble konkurransen i markedet for hard for mange av tresliperiene, noe som også viste seg i dette distriktet. Songe Træsliperi la ned i 1972, med siste produksjonsdag 11. november. Da hadde bedriften vært styrt av samme familie helt fra starten.

Arkivet etter Songe Træsliperi oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Det inneholder møteprotokoll for hele bedriftens periode, korrespondanse, aksjebrev, en del dokumentasjon knyttet til produksjon, tømmerhandel og regnskap, samt en del tekniske tegninger. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Lena Sannæs arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt