Den spillegale organisten i Arendal

I 1745 mottok organist i Arendal kirke Mathias Bensen et klagebrev. Brevet kom fra biskop Jacob Kærup i Kristiansand og klagen gjaldt organistens orgelspill. Organist Bensen hadde nemlig under gudstjeneste spilt sanger som ikke var avtalt med sogneprest Diderich Stelling, og dette hadde ført til « … stor Confusion og Uorden mellem Sang og Orgelværket og til forargelse … ». I tillegg spilte organisten for lange preludier før salmene og brukte dermed opp tiden sognepresten hadde til å holde preken. I en tid da orgelspillet kun skulle hjelpe menigheten med takt og tone i salmene, var en slik kunstnerisk utfoldelse ansett som en uskikk. Hvis ikke organisten straks begynte å holde seg til det avtalte repertoaret og sluttet med å «Præambulere», kunne han risikere både anmeldelse, dom og straff. (Arkivref: PA-1039, Arendals Arkiv (AA-samlingen) Fb, Foss’ samling AA1005 46).

Mathias Bensen(Bendsen) kom fra Danmark og var Arendal kirkes andre organist. Han overtok etter Andreas Smith som døde i 1742. Oppholdet i Arendal ble imidlertid kortvarig. Allerede i 1747 ble Christian Andreasen Müller engasjert som ny organist i Arendal kirke. Bensen dro videre til Bergen, men også her havnet organisten i konflikt med kirkeledelsen. I 1759 klaget Bensen til kirkevergen og ba om at kirkestolen ved orgelet måtte flyttes. Den skygget for lyset slik at han fikk problemer med å spille. Det kostbare orgelet kunne ifølge Bensen også ta skade av stolen slik den nå stod. Byens øvrige organister støttet Bensen i hans krav og også Magistraten anbefalte flytting. Verre var det med Bensens livsførsel og hyppige fravær. Bensen slet med alkoholproblemer. Han pådro seg stor gjeld og var stadig i kontakt med rettsvesenet. I tillegg spilte organisten også her melodier som ikke stod i programmet. Samme år som Bensen klaget på kirkestolen forsøkte kirkevergen å få organisten fjernet på grunn av slett oppførsel og embetsforsømmelse. På tross av konflikten ble Bensen værende. Først i 1770 forlot han vestlandshovedstaden og dro tilbake til Danmark.

Klagebrevet fra biskop Jacob Kærup er en del av Foss` samling og befinner seg på KUBEN i Arendal. Samlingen består av dokumenter innsamlet av Hans Christian Foss og inneholder en rekke brev og avskrifter fra 1700-tallet. Samlingen er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

 

Kommentarfelt