Nei til kommunesammenslåing

Under kommune- og fylkestingsvalget i Øyestad i 1975, var kommunesammenslåing et brennhett tema. I programmet til Øyestad Arbeiderparti kan en blant annet lese: ”Øyestad Arbeiderparti vil aktivt motarbeide planer om sammenslåing med andre kommuner”. Om det var dette standpunktet som medførte et dårlig valgresultat for Arbeiderpartiet i Øyestad dette året er lite trolig, men partiet måtte dette året gi fra seg makten til de borgerlige. (Arkivref: DA-1345, Øyestad Arbeiderparti Y L0001).

De politiske partiene i Norge dukket opp på bakgrunnen av innføringen av parlamentarismen i 1884. 28. januar samme år ble Venstre stiftet, og ble dermed Norges første parti. Samme år ble Høyre dannet. Arbeiderpartiet ble til i Arendal i 1887. Først i 1920 ble forløperen til Senterpartiet stiftet under navnet Bondepartiet, mens Kristelig Folkeparti kom til i 1933. I dag er det et mangfold av partier. I tillegg finnes det en rekke politisk uavhengige lister det går an å stemme på ved kommune- og fylkestingsvalg.

Disse partiprogrammene er en del av arkivet etter Øyestad Arbeiderparti og befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet dekker perioden fra 1945 til 1991. I tillegg til valgmateriell inneholder arkivet også møtebøker, diverse papirer, avisutklipp og foto. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder.

Kommentarfelt