No. 13 har næsten ingen Evner

En skulle kanskje tro overskriften var hentet fra et forsøkslaboratorium, men dette er beskrivelsen av en 14 år gammel skoleelev i Valle året 1867. Skoleprotokollene fra 1800-tallet inneholder mange karakteristikker vi neppe ville brukt om elevene i våre dager. I tillegg vitner protokollene om en skolegang preget av streng disiplin med fysisk avstraffelse. I skoleprotokollen fra Valle kan en videre lese: «No. 4. straffet med Ris for Opsætsighed og Vrangvillighed … ». Høsten 1870 ser det sågar ut til at samtlige av skolebarna i Tveitebø krets ble straffet med ris! Hva foranledningen til dette var står det ingenting om. En skoleprotokoll inneholder mange interessante opplysninger om enkeltelever, men den forteller også noe om hvordan skolen var organisert og ikke minst hva elevene skulle lære. (Arkivref: KA0940-PK, Valle kommune 03 L0038 (3.38)).

På 1860-tallet skulle skolekretsene i Valle omorganiseres, og høsten 1867 ble Tveitebø en egen skolekrets. Barna der hadde frem til da tilhørt den faste skolen i Valle, men begynte nå undervisning lokalt i Tveitebø. Inndelingen av skolekretser var basert på antall barn i hvert område, samt framkomst og avstand. Høsten 1867 var 28 barn skrevet inn på Tveitebø skole. Av disse gikk 7 i «Øverste Afdeling», og 21 i «Nederste Afdeling». Skolen var altså ikke delt inn i mange klasser, men i to avdelinger. Elevene fikk undervisning i kristendom, lesing, skriving, sang og regning. Høstsemesteret 1867 besto av 36 skoledager. Skolen i Tveitebø ble på 1870-tallet slått sammen med skolen i Homme, hvor det var skole frem til 1952, da flere kretser ble slått sammen til den nye Valle skule.

Skoleprotokollen med dokumentasjon fra skolene i Homme, Oveinang og Tveitebø er en del av det eldste kommunearkivet for Valle kommune, og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder en rekke skoleprotokoller, møtebøker og annen skoledokumentasjon fra 1824 til 1979. På arkivportalen.no kan du se en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Elevinformasjon er sperret for innsyn i 60-100 år, men eldre materiale er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

 

Kommentarfelt