Nu faar det være slut med humbugen

Den 18. oktober 1926 kalte Stortinget det norske folk til valgurnene. Siden 1916 hadde det vært forbudt å selge brennevin i Norge og nå skulle det avgjøres om forbudet skulle fortsette eller ikke. Tilhengere og motstandere av forbudet mobiliserte og agiterte for sine synspunkter. Møter ble holdt, annonser og avisinnlegg ble skrevet, og ikke minst ble det produsert en rekke flygeblader. Det ble en valgkamp med mange harde ord. Tilhengerne av forbudet advarte om at en opphevelse ville føre til en nasjonal ulykke. Det «vilde lede tusener av gjæv norsk ungdom til timelig og aandelig ruin og ødelegge mange hjem.» Drukkenskap var menneskehetens verste fiende. «Ingen enkelt synd har bragt saa megen sorg, lidelse, nød og sygdom som denne.» Motstanderne av forbudet mente på sin side at forbudet faktisk var skyld i mye av drukkenskapen. Tiden var nå inne til å få bort dette dumme forbudet. «Nu faar det være slut med forbudshumbugen!» Striden ble hard og jevn, men da stemmene ble telt opp var det motstanderne av forbudet som gikk seirende ut. Året etter ble forbudet formelt opphevet. (Arkivref: PA-2200, Grimstad avholdslag Y01).

Avholdsbevegelsen var en av de store folkebevegelsene på 1800-tallet. De første foreningene i Norge dukket opp på 1830-tallet. Målet deres var først og fremst å begrense alkoholforbruket gjennom måtehold, men etter hvert dukket det også opp foreninger som ivret etter totalforbud. Grimstad skal ha vært en av de første norske byene der det ble jobbet målrettet mot å begrense alkoholforbruket. 25. april 1841 ble Grimstad Avholdsforening stiftet. Foreningen stilte sterke krav til medlemskap, og kun de som hadde «indgaat forpligtelse om aldrig og end ikke i ringeste maal at drikke noget slags brændevin eller derav tillavet drik, medmindre bruken av samme som medicin fornødiges i virkelige sygdomstilfælde» kunne bli medlem. Ved oppstarten hadde foreningen kun fire medlemmer, men i 1845 hadde medlemsmassen steget til 24. Flere av medlemmene tilhørte borgerskapet i byen og i 1846 ble jurist og skipsreder Morten Smith Petersen foreningens formann. I 1851 og 1852 skal foreningen ha hatt sitt høyeste medlemstall, da 48 medlemmer var registrert. 5. september 1875 ble imidlertid en ny avholdsforening etablert, da Grimstad Totalavholdsforening ble stiftet. Ved stiftelsesmøte tegnet 17 personer seg som medlemmer, men medlemsmassen vokste og til tider var den opp mot 200. Grimstad Totalavholdsforening var knyttet til den landsdekkende organisasjonen Det Norske Totalavholdsselskap (D.N.T.). Som mange andre avholdslag, var også denne foreningen svært aktiv i forbindelse med folkeavstemningen vedrørende brennevinssalget i 1926.

Flygebladene vedrørende folkeavstemningen i 1926 er del av arkivet etter Grimstad avholdslag, tidligere Grimstad Totalavholdsforening. Arkivet er i dag oppbevart på KUBEN i Arendal og strekker seg fra oppstarten i 1875 og frem til 1996. I tillegg til diverse trykksaker inneholder arkivet møtebøker, kopibøker, medlemsprotokoller, regnskap og avisutklipp. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt