En skole for de mest forsømte børn

I 1869 ble det etablert en skole for «de mest forsømte børn» i Barbu ved Arendal. Formålet var å lære fattige barn det mest nødvendige. Så som å kunne «lappe sine klæder og deslige», men også å gi dem innsikt i kristen bekjennelse. Skolen trengte inntekter for å kunne drive. I tillegg trengte mange av elevene klær, for i det hele tatt å kunne komme seg på skolen. Det kunne naturligvis ikke kreves skolepenger av de fattige elevene. Derfor ble mer bemidlede familier bedt om å bistå, og mange tok oppfordringen. Blant de som gav bidrag finner vi flere kjente Arendalsnavn som Marie Aall, Anna og Mariane Stephansen og Elina Eyde, mor til den senere industrigründer Sam Eyde. (Arkivref: PA-1059, Samling av foreningsarkiv. A-Å L0048 0013).

Barbu fattigskole holdt til i Barbu skolehus. I de første årene hadde skolen årlig mellom 25 og 30 elever. I 1886 ser det ut til at elevtallet var på hele 50 barn. Dette året ble det delt ut 50 skjorter, 50 linneder, 12 par strømper, 30 par pelsvanter og 50 lommetørklær fra Joachim Lassen. I tillegg ble det blant annet kjøpt inn strikkepinder, sneller og naale, flanel og uldgarn. I 1903 kan det synes som om skolen ble avviklet. På siste side i «Skolebog for Barbu Fattigskole Bog Nr. 2» kan en lese; «de midler vi havde opsparet var da medgaaet, og ingen udsigt til nye var at faa

Skoleboken etter Barbu fattigskole er del av et lite arkiv etter skolen og oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet består av et notat og to «skolebøker» som inneholder formål og historikk, oversikt over bidragsytere samt regnskap. Arkivet inngår i en større samling kalt «Samling av foreningsariv». Arkivet er registrert på  arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt