Portrett av en ung Sam Eyde

«Min skoletid Arendal er et stort sett mørkt kapitel. Jeg var en fullblods Arendalsgutt for hvem min fars skuter stod høit hevet over lekselesning og boklig lærdom», skriver Sam Eyde i sin selvbiografi. Sam Eyde ble født i en periode da Arendal var inne i sin storhetstid som sjøfartsby. Faren, Samuel Eyde, var skipsreder og familien var blant byens rikeste. Alt lå til rette for at Sam skulle følge i sin fars maritime fotspor. I følge hans selvbiografi var det også hans plan. Han var full av energi og var mer interessert i å slåss enn å gjøre det godt på skolen. Da han var 13 år tok foreldre han ut av skolen. De var redd han ville stryke på eksamen. Løsningen ble å sende Sam på et sommertokt med marinens skoleskip «Nornen». Toktet ble et vendepunkt. Ombord på Nornen forstod Eyde at «det var andre ting i livet som kunne ha interesse enn det å være sjømann på fars skuter». (Arkivref: PA-2418, Samling av portretter).

Sam Eyde (1866-1940) regnes som Norges største industrigründer. Han vokste opp i Arendal og etter noen år med skolegang i Kristiania, reiste han i 1886 til Tyskland for å studere. Her avla han eksamen som bygningsingeniør i 1891. Etter flere års praksis som ingeniør i Tyskland etablerte han eget ingeniørkontor i Kristiania i 1898. I 1903 tok han og Kristian Birkeland patent på en metode for fremstilling av kunstgjødsel. På begynnelsen av 1900-tallet opprettet i samarbeid med utenlandske investorer han flere nye selskaper som Norsk Hydro og Elkem. Nye industristeder som Rjukan og Odda oppstod også i kjølvannet av hans nye bedrifter. I 1912 ble Arendal Smelteverk og Det Norske Nitridaktieselskap etablert på Staksnes utenfor Arendal.  Året etter ble det nye industrisenteret omdøpt til Eydehavn. I artikkelen «Gutten som vokste opp i Arendal ble Norges største industri-gründer» skrevet av Helle Urfjell Lofstad, kan du lese mer og Sam Eydes liv og oppvekst.

Portrettene av den unge Sam Eyde er tatt av fotograf H. P. Nielsen fra Arendal og er del av fotosamlingen «Samling av portretter» som oppbevares på KUBEN i Arendal. Samlingen består av originalfoto samt avfotograferinger av enkeltpersoner og familiegrupper. Bildene er av lokale, nasjonale og internasjonale personer, og strekker seg fra 1750 til 1960. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva samlingen inneholder.

Kommentarfelt