Nybygg på Langsæ

19. november 2014 åpnet det nye museums- og arkivbygget på Langsæ, KUBEN, offisielt. Det har vært en lang vei, og på tegnebordet har bygget endret form og innhold flere ganger. Det har også tidligere vært laget mange planer for området, og i 1949 laget arkitektene Ugland & Thorne dette forslaget til nybygg på Langsæ. (Arkivref: PA-2065, Aust-Agder-Museet, Q03 L0002). Bygget ble aldri realisert slik det fremstår på skissen, men i 1957 stod høyre del av bygget ferdig. I dag er bygningen totalrenovert og blir brukt som senterets administrasjonsbygg.

8. mars 1832 ble ”Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum” etablert.  I 1840 flyttet virksomheten inn i egen bygning på Tyholmen. I 1882 ble samlingene av arkiv, gjenstander og bøker overført til lokaler i den nye ”Arendals offentlige høiere almenskole”, der samlingene ble værende i over 50 år. I 1937 stilte Arendal kommune Langsæ gård til disposisjon for etableringen av et fylkesmuseum og et fylkesarkiv. Krigen forsinket realiseringen av prosjektet, men på 1950-tallet ble Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet etablert. Etableringen ble fulgt opp med store byggeprosjekt, og i 1957 sto det første byggetrinnet ferdig på Langsæ gård. Året etter ble Aust-Agder-Arkivet skilt ut som egen institusjon. I 1964 ble den såkalte ”museumsfløyen” bygd, og bygget fra 1957 ble hetende ”arkivfløyen”. Først i 2003 ble fylkesmuseet og fylkesarkivet igjen samlet i en og samme institusjon hetende Aust-Agder kulturhistoriske senter.

Arkivet etter ”Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum” befinner seg naturlig nok i KUBEN. Arkivene strekker seg tilbake til oppstarten i 1832 og frem til konsolideringen i 2003. Arkivet etter Aust-Agder-Museet utgjør 41,4 hyllemeter, og gir et unikt bilde av etableringen og driften av Norges 4. eldste museum og kanskje Norges første ABM-institusjon. I tillegg til tegninger og planer over anlegget på Langsæ, består arkivet av et bredt spekter med ulike serier. På arkivportalen.no, kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt