Ole Nilsen Weierholt – Sørlandets rokokkomester

Rokokko var en stilart som startet i Frankrike rundt 1720 og som i de neste tiårene kom til å prege flere ulike kunstformer som musikk, teater, litteratur, og ikke minst kunst og arkitektur. Asymetriske former samt S- og C-formede kurver med blomster var noen av stilartens fremste kjennetegn og en av dem som lot seg inspirere var Ole Nilsen Weierholt fra Sagene i Austre Moland. I 1747 skulle Flosta kirke utvides og bygges om til korskirke og kun 29 år gammel fikk Weierholt oppdraget som byggmester. I de neste årene ble flere av kirkene i den østre delene av Nedenes amt bygget om, og Weierholt var i flere av prosjektene engasjert som byggmester, snekker, treskjærer og kunstmaler. Weierholt tok også oppdrag for jernverkene i Agder og Telemark. Flere av jernverkene laget jernovner og som treskjærer laget Weierholt tremodeller til ovnsplatene. Over 30 ulike ovnsmodeller kom derfor til å prydes av Weierholts kunstverk. Det er derfor ikke så rart at Weierholt ofte omtales som Sørlandets rokokkomester. Men også en mester må trene for å bli god, og i Weierholts hefte med rødkritt-øvelsestegninger ser en tydelig hvordan Weierholt har øvd på ulike mønstre. (Arkivref: PA-1671, Weierholt, Ole Nielsen Y L0001).

Ole Nilsen Weierholt (1718-1792) ble født 29. desember 1718 på gården Lillestølen på Sagene i Austre Moland. Faren, Niels Olsen Weierholt, kom fra Danmark i 1708 og kjøpte halvdelen av gården Lillestølen. Han livnærte seg også som klokker og omgangsskolelærer. Moren het Johanne Hansdatter. I tidlig alder ble Ole Nilsen Weierholt undervist av faren. Som barn ble Weierholt beskrevet som vill og ustyrlig, men han var også flink i skriving og regning, og han både leste og skrev på tysk. Når det gjaldt tømmermannslære, gikk han trolig i lære hos Lars Albretsen Øvernes som i 1730-årene hadde oppdrag for Næs jernverk og som samtidig med Weierholt kom til å være byggmester ved ombyggingen av flere av kirkene i den østre delen av Nedenes amt. Weierholt skal ha vært flink til å kopiere stil og teknikk, men han skal også ha vært svært oppfinnsom. Weierholt konstruerte sin egen springlisthøvel, et redskap som ble ansett som verkstedets stor hemmelighet. 7. juni 1744 giftet Weierholt seg med Siri Sørensdatter (1724-1773) og sammen fikk de flere barn. De eldste sønnene, Niels og Hans, ble etterhvert med som hjelpere og da Weierholt døde i 1792 drev de verkstedet hans videre i flere tiår.

Weierholts øvingstegninger fra 1700-tallet er en del av et arkiv etter Ole Nilsen Weierholt og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet er et personarkiv og inneholder ulike dokumenter deriblant daglister for diverse arbeider, avskrift av et skjøte og en notisbok tilhørende Weierholts far Niels Olsen Weierholt. Arkivet strekker seg fra 1697 og frem til 1787. På arkivportalen.no kan du få mer informasjon om hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt