Brev fra kaptein Lindstøl til J. W. Prebensen 04.10.1927 Stillehavet s. 2

På seilas med tankskip fullt av rustne nagler

26. august 1927 gikk D/T «Akera» ut fra Liverpool. Tankskipet var nylig kjøpt av Jacob Prebensen Jr. fra Risør og kaptein om bord var Knut Eriksen Lindstøl fra samme by. I Irskesjøen møtte skipet kuling og grov sjø. Det var imidlertid ikke været som gav grunn til bekymring. Det eldre tankskipet viste seg nemlig å være fullt av rustne nagler.

D/T «Akera» var bygget i 1918 og målte 5 277 brt. Tankeren ble solgt fra Anglo Saxon Petroleum Co. Ltd. i starten av juni 1927. Skipet var en av i alt 17 eldre damptankere som i årene mellom 1927 til 1930 havnet på Sørlandet. Likevel var mange skeptiske til tilbudet fra det britiske tankrederiet. De såkalte Anglo Saxon-tankernes stand og fremtidige vedlikeholdsutgifter skapte bekymring. Det skulle kaptein Lindstøl og reder Prebensen også snart få erfare.

Risør

Lekkasjer på første tur

Tankskipets første tur gikk til Curaçao i Karibia. Om bord oppdaget kaptein Lindstøl rett etter avreise at ikke alt var i orden. Fra Karibia skrev Lindstøl til Prebensen den 12. september 1927: «Jeg er iheletaget godt fornøiet med fartøiet men det viser sig dessverre at det har sine smaafeil».

Brev fra kaptein Lindstøl til J. W. Prebensen 12.09.1927 Karibia s. 1

Feilene var lekkasjer fra tankene på grunn av rustne nagler. Feilene var ikke større enn at kaptein Lindstøl mente det kunne løses om bord uten større kostnader. Lekkasjene ble imidlertid ikke borte. I tillegg fikk kaptein Lindstøl et annet problem.

Fyrbøter på rømmen

Etter lasting av olje i Curaçao ble kursen satt for Panamakanalen. I Colon ble lasten pumpet i land. I land forsvant også en av mannskapet.

I Balboa, ved utløpet av kanalen, var plutselig fyrbøter Andor Ellefsen forsvunnet. På morgenkvisten hadde han tatt med seg sitt tøy og rømt. Kaptein Lindstøl dro til politistasjonen for å få mannen etterlyst og brakt tilbake, men til ingen nytte. I stedet måtte Lindstøl hyre en ny mann.

Selv med en ny fyrbøter på plass, synes Lindstøl at skipet var noe underbemannet. Da hjalp det lite at lekkasjene viste seg å være verre enn først antatt.

Et riktig grisearbeid

Fra Balboa gikk turen videre mot San Pedro i USA. Her ble det oppdaget ytterligere lekkasjer. Fra Stillehavet rapporterte Lindstøl til Prebensen den 4. oktober 1927: «Jeg har skiftet omkring 30 nagler denne tur men jeg kommer til at gi det op da mandskapet blir lei av det som ventelig er da det jo er et riktig grisearbeide at ligge der nede i bunden og grave i olien.»

Brev fra kaptein Lindstøl til J. W. Prebensen 04.10.1927 Stillehavet s. 2

Etter San Pedro, satte D/T «Akera» kurs for Østen. Lekkasjene vedvarte. På julaften gav kaptein Lindstøl sin vurdering av situasjonen i et brev til Prebensen i Risør. «At faa dette fartøi helt olietet tror jeg er haabløst». Årsaken mente Lindstøl lå i tankskipets konstruksjon.

Svakheter i konstruksjonen

«Paa en lastebaat hviler jo hele tyngden av lasten paa spanter, innvendige forstærkninger og garnering, hvorimot lasten i en tanker hviler paa selve den utvendige plate, hvorved alle nagler faar større paakjenning, og forstærkningerne arbeider ikke sammen som paa en lastebaat.» Denne svakheten ble spesielt merkbar i høy sjø.

I sitt brev skriver Lindstøl videre: «Jeg bemærker hvad De skriver angaaende fartøiets svakheter, og forholder det sig ganske riktig saaledes at det i bunden fjærer i høi sjø, og ligeledes at tankene lækker, og antagelig ogsaa altid har været mere eller mindre lække». Likevel mente kaptein Lindstøl at det var grunn til optimisme.

«Saalænge det bare er et slags olie gjør det jo ikke noget om den paa turen gjør en visit i en annen tank, bare den ikke gaar over bord.» Lindstøl konkluderte: «Disse lækager mener jeg vi bør gjøre saalite vesen av som mulig, hovedsaken er at selve skroget er tet, og at ikke lækagerne er forstore».

Bedre enn fryktet

Til tross for lekkasjeproblemene, viste D/T «Akera» seg å være i bedre stand enn fryktet. Det samme gjaldt for de fleste andre eldre damptankerne som ble kjøpt i samme periode.

Kun et av skipene var i elendig forfatning. Det var D/S «Melania» som ble kjøpt av Johan Milmar Ugland i 1930 og omdøpt D/T «Sarita». For Ugland kom kjøpet nesten til å ende med konkurs.

Lindstøls brev trygt bevart

Kaptein Lindstøl sine brev til Prebensen oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Brevene er del av rederiarkivet til J.W. Prebensen. Brevene gir et unikt bilde av de første reisene til et av de første tankskipene som ble kjøpt av en sørlandsreder. Det er i alt fem arkivesker med dokumenter knyttet til D/T «Akera» i fartøysdelene av dette arkivet. I tillegg til brev fra kaptein til reder, inneholder arkiveskene også korrespondanse med meglere, befraktere, assurandører med flere. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1437a, Prebensen Rederi 1. 24 L0016

Kommentarfelt