Polarskuta Fram ved Torskeholmen i Grimstad 29.09.1930

Polarskuta «Fram» på Grimstad-besøk

Mandag 29. september 1930 fikk Grimstad besøk av et nasjonalt maritimt klenodium. Polarskuta «Fram» som hadde fraktet norske polarheltene som Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup og Roald Amundsen til ukjent land og kalde kyster anløp sørlandsbyen. Besøket sammenfalt med at Grimstad arrangerte sin aller første varemesse.

Polarskuta la til ved Torskeholmen like foran varemessen. Publikum kjente sin besøkelsestid og i løpet av besøket besøkte om lag 250 voksne personer skipet. I tillegg fikk «Fram» besøk av byens lærere og skoleelever. Det var ikke hverdagskost at byen fikk besøk av verdens mest berømte polarskute. «Fram» var det skipet som har seilt lengst mot nord og lengst mot sør.

Polarskuta var på reise langs kysten for å samle inn penger til restaurering. Siden 1925 hadde en komite under ledelse av den gamle polarhelten Otto Sverdrup arbeidet for å restaurere «Fram» og opprette et museum for skipet. Etter Grimstadvisitten skulle «Fram» videre til Arendal, Risør, Larvik og Moss før ferden sluttet i Oslo.

Polarskuta "Fram" besøker Grimstad 29.09.1930

Polarskuta «Fram» ble bygget i Larvik i 1891. Skipet ble tegnet av den berømte skipskonstruktøren Colin Archer. «Fram» ble bygget for å kunne motstå skruinger i polarisen. Initiativet for å bygge skipet kom fra Fridtjof Nansen. Polarhelten brukte det på sin Nordpol-ekspedisjon i årene 1893-1896.

I årene 1898-1902 brukte Otto Sverdrup skipet på sin forskningsekspedisjon på de arktiske øyene nord for Canada. Ekspedisjonen kartla et enormt område og utforsket og navngav flere ukjente øyer. I 1909 fikk Roald Amundsen lov til å låne skipet for å bli den første til å nå Nordpolen. Da to amerikanere påstod at de hadde nådd klodens nordligste punkt endret Amundsen planen. Han ønsket å bli først på Sydpolen.

Høsten 1910 forlot «Fram» Norge med retning Antarktis. I desember 1911 klarte Amundsen og fire andre nordmenn å bli de første til å sette sine ben på klodens sydligste punkt. Etter Sydpolbragden planla Amundsen å fortsette turen med «Fram» mot Nordpolen. Men økonomiske utfordringer førte til at skipet ble liggende å råtne i Sør-Amerika.

Sommeren 1914 ble skipet hentet hjem til Norge. «Fram» var i for dårlig stand til å settes inn på nye tokt i polarisen. Skipet ble liggende i Horten frem til 1929 da skipet ble restaurert ved et verft i Sandefjord.

Grimstadpublikummet fikk oppleve et flytende museum over de norske polarhelters bragder i isødet. I skipet var det utstilt utstyr som Amundsen og Sverdrup hadde brukt. «Fram» ble ført av kaptein Oscar Wisting. Han hadde deltatt på flere av Amundsens polarekspedisjoner og var en av de fem som i 1911 hadde vært med å plante det norske flagget på Sydpolen. Wisting var også en av pådriverne for å etablere et «Fram museum».

Ideen til museet skal ha blitt lansert av Sverre Hassel allerede i 1916. Hassel hadde deltatt på både Sverdrups Canada-ekspedisjon og Amundsens Sydpoltur. Sverre Hassel hadde også tilknytning til Grimstad. I 1922 hadde han blitt ansatt som byens tollkontrollør og tollstedsbestyrer. Hassel fikk imidlertid ikke med seg «Fram» besøket i Grimstad i 1930. Hassel døde brått en sommerdag i 1928, da han fikk hjertesvikt mens han var på besøk hos Roald Amundsen i hans hjem utenfor Oslo. Amundsen døde selv i en flyulykke tolv dager senere.

Oscar Wisting fikk med seg etableringen av Fram museet i Oslo. Museet åpnet i mai 1936 på Bygdøy. Wisting jobbet aktivt med formidling av polarhistorien helt til det siste. Under arbeid i museet i desember 1936, døde han alene i sin gamle lugar i «Fram». Sannsynlig av hjerteinfarkt.

Fotografiet av polarskuta «Fram» i Grimstad i 1930 befinner seg på KUBEN. Fotografiet inngår i samlingen kalt PA-2412, Landskaps- og stedsbilder fra Aust-Agder. Samlingen er digitalisert og tilgjengelig på agderbilder.no.

I podcasten «Polarpionerene – Polarhistorien sett fra Sørlandet» kan du høre historien om Roald Amundsens «Fram-ekspedisjon» til Sydpolen.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Grimstad Adressetidende, 30.9.1930

Store norske leksikons nettartikler om: Frammuseet, Sverre Hassel og Oscar Wisting

Kommentarfelt