Egon Schmüsers fyrstelige jaktslott

Den tyske arkitekten Egon Schmüser har satt sitt preg på flere bygg på Sørlandet, deriblant Trefoldighetskirken i Arendal. I 1883 var han imidlertid arkitektstudent og som særoppgave tegnet Schmüser et fyrstelig jaktslott.

Egon Schmüser ble født 26. september 1860 i Hamburg. I 1880 begynte han å studere ved Königlich Technische Hochschule i Berlin. Den kongelige tekniske høyskolen var blitt etablert i 1879. Ved arkitektlinjen kom den unge Schmüser under vingene til den anerkjente Johannes Otzen som var professor i gotikk.

Gotisk arkitektur var en stilart som dominerte i den vestlige delen av Europa i middelalderen fra rundt 1150 til 1550. Stilarten fikk imidlertid sin renessanse og på 1800-tallet dukket det opp flere bygg i nygotisk stil. Innenfor stilarten var det viktig at bygningens formål kom tydelig frem i bygningens utforming. Stilarten ble ansett som godt egnet for kirkebygg. Derfor kom mange av de nygotiske byggverkene til å være kirker.

Professor Otzen var en av dem som tegnet gotiske kirkebygg. Han spesialiserte seg på bygg av murstein og hans stil, Otzensk gotikk, ble svært fremtredende i det nordlige Tyskland. Hans elev Schmüser skulle med tiden involveres i flere kirkebygg, men som særoppgave under studiene ble det ingen kirke. I stedet tegnet Schmüser utkast til et fyrstelig jaktslott.

Utkast til jaktslott av Egon Schmuser 1883 3

Jaktslottet ble selvfølgelig tegnet i gotisk stil. Arbeidet var vakkert utført med mange små detaljer. I 1884 var Schmüser ferdig utdannet og hans første jobb brakte ham til Arendal.

Under studiene ble Schmüser kjent med nordmannen Christian Fürst (1860–1910). Fürst gikk i samme klasse som Schmüser og i årene mellom 1883 og 1885 fungerte han som professor Otzens assistent. I 1884 vant Fürst arkitektkonkurransen om å tegne Arendals nye trefoldighetskirke. Til å hjelpe seg med å fullføre det store byggeprosjektet, tok han med seg klassekameraten Schmüser.

På høsten i 1885 ble Schmüser ansatt som byggeleder for det nye kirkebygget. I tiden som fulgte tegnet Schmüser hundrevis av detaljtegninger. I 1888 var det praktfulle byggverket ferdig. Samme år etablerte Schmüser sammen med C.B. Evensen et firma som skulle drive med salg av stein. Men i den engang så rike sjøfartsbyen, var det vanskelig å få nye oppdrag.

Foto. Axel Lindahl

Det store bankkrakket i 1886 førte byen inn i økonomiske krisetider. Schmüser vendte derfor tilbake til Tyskland der han i årene frem mot 1901 drev som arkitekt i Kiel. Schmüser holdt imidlertid kontakten med Arendal og tok flere større og mindre oppdrag. Blant annet tegnet han et nytt utstillingsmonter for Flødevigens Utklækningsanstalt.

Schmüser vendte tidvis også tilbake til Arendal og i 1894 tegnet han sin egen sommervilla, den såkalte «Schmüsers hytte», i Steinbukta på Hisøy. Etter første verdenskrig (1914 – 1918) bosatte han seg i Arendal. Selv om tidene var vanskelige, tok Schmüser fortsatt oppdrag, men 22. desember 1925 var det slutt. Under en sprengningsulykke i Danholla omkom den aldrende tyske arkitekten. I artikkelen «Arendals kongelige arkitekt» skrevet av Ulf Hamran kan du lese mer om Schmüsers liv og virke.

Flere av Schmüsers tegninger, deriblant hans utkast til jaktslott, oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet kalt PA-1480, Schmüser, Egon inneholder både enkelttegninger og skissebøker og strekker seg fra 1880 og frem til arkitektens død i 1925. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1480, Schmüser, Egon
Arkiv PA-2140, Kubens digitale fotoarkiv U06 L0192

Hamran, Ulf: Arendals kongelige arkitekt. Agderposten 20. april 1985
Norsk Kundgjørelsestidende 14.01.1888
https://no.wikipedia.org/wiki/Nygotikk besøkt 08.04.2021
https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Otzen besøkt 08.04.2021

Kommentarfelt