Russeredaktøren fra Holt som ble hele Norges språkmann

Russeaviser både var og er en viktig del av russefeiringen og Tvedestrandsrussen har en lang tradisjon med sin russeavis. Helt fra 1946 og frem til i dag. Avisen har hatt flere navn oppgjennom tidene, men siden 1964 har avisen hatt navnet «Oksebrølet». Ofte gjenspeiler de dagsaktuelle temaer og det russen måtte være opptatt av dette ene året. Et lite humoristisk sleivspark til lærere og skoleledelsen hører selvsagt også med. Russeavisen fra 1961 «Den Røde Hane» er intet unntak, dog aner vi en viss overvekt av artikler med temaet språk og dialekter. Overskriftene «Språkstriden sprenger staten!» og «Albring en av hovedmennene bak «riksmålsaksjonen fra Danmark!» preger forsiden og om redaktøren kan vi lese følgende: «Han bare later som han er kvinnehater. Gransker dialekter, til nytte for kommende slekter.» Dette er kanskje ikke så rart med tanke på at selveste Arne Torp stod som redaktør for denne årgangen. (Arkivref: PA-2716 Russeaviser fra Tvedestrand Y01 L0001 0014).

Arne Torp ble født i 1942 i Holt i Tvedestrand og gikk ut som rødruss ved Tvedestrand Gymnas i 1961. Han er en av Norges mest kjente språkforskere og var i flere år professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Torp har skrevet flere bøker deriblant «Nordiske språk i nordisk og germansk perspektiv». Torp er en svært aktiv samfunnsdebattant og var i flere år medlem av Norsk Språkråd. Han har også deltatt i en rekke programmer, blant annet NRK-programmet Typisk Norsk og er en kjent stemme i radioreklamer for dagligvarekjeden Joker.

Arkivet «Russeaviser fra Tvedestrand» er samlet av Fasting Skaar og gitt i gave av hans datter Fie Skaar Trysnes. Arkivet består av russeaviser fra Tvedestrand fra 1946 til 2008, hovedsakelig rødruss, men også enkelte fra grønnrussen. Arkivet mangler enkelte årganger, men fremstår som relativt komplett. På arkivportalen.no kan du får en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Anne Gaaserud arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt