Haugenloftet i Setesdal – Aust-Agders eldste trebygning

I mai 1965 reiste to arkitektstudenter fra Statens Arkitektskole i Oslo til Setesdal. På oppdrag fra Fylkeskonservatoren i Aust-Agder og med penger fra Aust-Agder fylke skulle de bidra til å registrere eldre arkitektur i Setesdal. Formålet var å få oversikt over hvor mange verdifulle gamle hus som fantes i dalen og hva slags stand de var i. Den moderne tid hadde også nådd Setesdal og en fryktet at mange av de historiske bygningene ville forsvinne i løpet av de neste tiårene. Alder, historikk, byggemåte, teknisk stand og beskrivelser av ulike detaljer ble notert ned skjematisk, og hvert bygg ble avfotografert. I løpet av mai og juni var flere hundre bygninger blitt registrert. Mange av dem var i dårlig forfatning og Fylkeskonservatoren oppsummerte i årsmeldingen for 1965 at mange eiere var «mer interessert i å bygge seg nye, moderne hus, gjerne kloss ved riksveien, enn å holde sine 1600- og 1700-talls våningshus ved like». Men det fantes også flere lyspunkt. Et av dem var et loft på gården Hauge i Åraksbø i Bygland kommune. I registreringsskjemaet ble det notert: «Meget stort fint loft». I dag er loftet bedre kjent som Haugenburet eller Haugenloftet. (Arkivref: KA0900-493, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkeskonservatoren Y5 L0002 (16.79).

Haugenloftet, også ofte kalt Haugeburet, ble bygget i 1217/1218 og er Aust-Agder eldste stående bygning i tre. Loftet regnes også som et av de minst ombygde og autentiske loftene i Norge. Som de fleste andre loft i Setesdal ble nok Haugenloftet brukt som lager og gjestehus. Størrelsen på loftet og detaljer i den gamle innredningen kan tyde på Haugenloftet også hadde et annet bruksområde. Tradisjonen sier at loftene ble brukt til dans og fest, og kanskje har Haugenloftet også blitt brukt til dette. At Fylkeskonservatoren fant et stort og fint loft i 1965 er kanskje ikke så rart. I 1957 ble loftet restaurert og fikk nytt gulv og tak. Tilbygg som var satt inntil bygningen ble fjernet og deler av svalet ble byttet ut. Haugenloftet ble også restaurert på 1990-tallet og i 2014 startet den foreløpig siste restaureringen. Denne restaureringen ble sluttført i november 2016 og kostet rundt 1,9 millioner kroner. I 2017 fylte Haugenloftet 800 år og jubileet ble høytidelig markert 2. september samme år. Haugenloftet er et av mange gamle trebygninger i Setesdal, og Setesdal er i dag et av stedene i Europa med flest bevarte gamle trebygninger.

Fotografiene av Haugeloftet er tatt av arkitektstudentene Svein Jacobsen og Thor Thomassen, og er i dag en del av arkivet etter Fylkeskonservatoren i Aust-Agder og oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet etter Fylkeskonservatoren strekker seg fra rundt 1963 og frem til 1990 og inneholder blant annet kopibøker, journaler, sakarkiv, årsmeldinger, personalarkiv, samt registreringer og annen dokumentasjon knyttet til kulturminnevern. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over arkivets innhold. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt