Eventyrslottet som brakte strøm til Longerak

I 1916 ble Longerak kraftverk i Bygland kommune satt i produksjon. Det var staten som var byggherre og kraftverket var etablert for å skaffe elektrisitet til Landeskogen tuberkulosesanatorium som åpnet samme år. Elektrisitet var viktig for å kunne drive en helseinstitusjon som Landeskogen. Det var imidlertid utfordrende å overføre elektrisitet over lange avstander. Nye helseforetak som ble etablert i utkanten på denne tiden, ble ofte plassert der det var mulig å skaffe kraft og fikk derfor egne kraftverk. Longerak kraftverk hadde tre aggregater. Det var plassert oppe i skogen om lag 60-70 meter høyere enn Byglandsfjorden. På den måten ble ikke hele fallet fra reguleringsmagasinet i Longeraksvatn utnyttet fullt ut. En mulig årsak kan være at byggherren ikke så behovet for mer kraftproduksjon. Longerak kraftstasjon gav imidlertid også strøm til hus og gårder i nærheten. Innbyggerne i Longerak var dermed noen av de første i Setesdal som fikk elektrisk strøm. Det skulle gå nærmere 40 år før de øvrige bygdene i Setesdal hadde tilgang til elektrisitet. I 1947 kom strømmen til Hylestad og Valle, da Setesdalslinjen ble forlenget dit. Først i desember 1955 ble bygdene Hovden og Brevie i Bykle kommune tilkoblet strøm. Da var det kun bygda Bjåen som stod uten strøm. I 1957 var elektrifiseringen av Aust-Agder i store trekk fullført. (Arkivref: PA-2766 Soot, Gunerus).

Longerak kraftverk ble tegnet av arkitekt Kristian Hjalmar Biong. Samme mann som tegnet Landeskogen tuberkulosesanatorium. Kraftstasjonen har en særegen arkitektur og er ofte omtalt som et eventyrslott i skogen. Med sine to etasjer kledd i naturstein og med tårn og rike detaljer minner kraftstasjonen om et middelalderslott på kontinentet. Arkitekt Biong hentet også inspirasjon fra stilen engelsk romantikk. I 1925 overtok Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) kraftverket og i 1962 gikk eierskapet over til Aust-Agder Kraftverk. Dette hang sammen med at Aust-Agder fylke overtok Landeskogen tuberkulosesanatorium, som ble omgjort til en institusjon for utviklingshemmede. I 2001 overtok Agder Energi kraftstasjonen. Longerak kraftstasjon var i 2018 fortsatt i virksomhet og er en av de minste kraftstasjonen i Agder Energis portefølje. Kraftstasjonen leverer 7 GWh elektrisitet i året, noe som tilsvarer strøm til om lag 350 husstander i året. NVE har laget en 3D versjon av Longerak kraftstasjon.

Fotografiene av Longerak kraftstasjon stammer fra Gunerus Soots fotosamling. Soot deltok i byggingen av Landeskogen tuberkulosesanatorium og tok flere bilder i løpet av tiden der. Arkivet, som også inneholder bilder fra andre steder i landet, befinner seg på KUBEN i Arendal. På arkivportalen.no kan du se en oversikt over hva arkivet inneholder. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt