Siste tog til Byglandsfjord

«Og så lød til sist – «ta plass» – og mens de siste fløytetonene fra de to kullfyrte lokomotivene skingret gjennom dalen og kullrøken etter hvert ble hvisket bort, gikk hver til sitt.» Slik beskrev Vestlandske Tidende siste togtur med Setesdalsbanen søndag 2. september 1962. Fire hundre passasjerer var med da toget for siste gang tok turen opp Setesdalen til Byglandsfjord stasjon. Langsetter banen vaiet flaggene på halv stang. Det hadde vært kjempet hardt for å beholde jernbanen som av mange ble betegnet som en livsnerve for Setesdal, men 13. januar 1960 hadde Stortinget besluttet å legge banen ned. Da toget nådde sin endestasjon i Byglandsfjord, hadde flere tusen mennesker samlet seg for å ta et siste farvel. Telegrafist og jernbanemann Osmund Faremo ønsket velkommen til det som i Vestlandske Tidende ble omtalt som «gravferden». Etter flere taler og musikalske innslag ble markeringen avsluttet med allsang og i følge Vestlandske Tidende ble markeringen i Byglandsfjord et verdig farvel. Dagen etter begynte demonteringen av skinnegangen. (Arkivref: PA-2421, Sørlandske Tidende (Vestlandske Tidende) U01 L0008 0281).

Setesdalsbanen ble påbegynt 21. juli 1891, da Kong Oscar 2. foretok det første offisielle spadestikket. 26. november 1895 ble første del av banen åpnet. Den gikk fra Kristiansand til Hægeland. Et drøyt år senere, 27. november 1896, åpnet også siste del av banen som gikk til Byglandsfjord. Jernbanestrekningen fra Kristiansand til Byglandsfjord var 78,33 kilometer lang, den var smalsporet og hadde kostet til sammen 4,6 millioner kroner. Setesdalsbanen ble raskt den viktigste transportåren mellom innlandet i Setesdal og kystbyen Kristiansand. I 1919/1920 hadde banen sitt høyeste trafikktall, med rundt 400 000 reisende og rundt 130 000 tonn gods. Deretter gikk det gradvis nedover. Banen fikk riktignok noen oppsving i 1930-årene og under andre verdenskrig, men ellers ble trafikkgrunnlaget stadig mindre. På slutten av 1940-tallet ble det vurdert å bygge banen om til å bli bredsporet, men Hovedstyret for Statsbanene anbefalte til slutt heller en nedleggelse og 2. september 1962 var nedleggelsen en realitet. Setesdalsbanen gjenoppstod imidlertid kun få år etter som Norges første museumsjernbane. Setesdalsbanens Hobbyklubb ble stiftet i 1963 og 1964 ble det første toget kjørt på deler av Setesdalsbanen som et levende kulturminne. I dag er Setesdalsbanen en den av Vest-Agder Museet.

Fotografiet av lokomotivet ved Byglandsfjord stasjon 2. september 1962 er tatt av Morten Klæbo og er en del av fotoarkivet etter Vestlandske Tidende som i dag befinner seg på KUBEN i Arendal. Fotoarkivet dekker perioden 1959 til 1974 og omfatter rundt 4000 motiv. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt