Samhold, humor, varme og glede

Barnehageåret er allerede godt i gang, og mange barnehager har allerede laget ferdig sine planer med valg av temaer og aktiviteter. Planlegging var også en del av hverdagen for barnehagene på 1990-tallet, og i noen av planene kom kreativiteten også til uttrykk på selve forsiden. I halvårsplanen til Dikken Barnehage for barnehageåret 1993/1994 finner vi denne tegningen som forside. (Arkivref: PA-1000_9, Dikken barnehage, Risør, Q, L0001).

Dikken Barnehage var den første private heldagsbarnehagen i Risør. Etter initiativ fra en foreldregruppe, startet den opp i 1981. Barnehagen ble etablert i det tidligere aldershjemmet i Prestegata 7., og hadde i starten plass til 12 barn. Navnet fikk barnehagen etter forfatteren Dikken Zwilgmeyer, som hadde vokst opp i nabohuset. Behov for oppussing og stramme økonomiske rammer, førte til slutt til at barnehagen i 2000 ble avviklet.

Halvårsplanen tilhører arkivet etter Dikken Barnehage som oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til planer inneholder arkivet også møtebøker, årsmeldinger, jubileumsskrifter, foto, regnskap og personalforvaltning. Arkivet dekker hele perioden fra oppstarten i 1981 til avviklingen i 2000. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet etter Dikken Barnehage inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt