Skolegang i Gjerstad

I dagens Norge er skolegang en selvfølge, men slik har det ikke alltid vært. På slutten av 1700-tallet var det sognepresten som hadde mye av ansvaret for at barna i prestegjeldet fikk sin skolegang. Disse bildene viser en innberetning med oversikt over skolebarna i Gjerstad prestegjeld, og er ført i pennen av sogneprest Hans Matthias Abel i 1800. Hans Matthias Abel var for øvrig bestefar til matematikkgeniet Niels Henrik Abel. (Arkivref: KA0911-510, Gjerstad kommune, Skolestyret, D01 L0001)

Det moderne skolevesen i Norge ble grunnlagt på 1700-tallet. I 1739 fikk Norge sin første skolelov og i 1741 ble det bestemt at alle prestegjeld skulle ha faste skolekommisjoner. Kommisjonene skulle beregne skolevesenets årlige utgifter, samt få dekket utgiftene ved å skattlegge innbyggerne i prestegjeldet. Sognepresten ledet kommisjonene, og bisto med å utforme skoleplaner og instrukser. I 1837 ble kommisjonene del av det kommunale selvstyret, og ble etter hvert hetende skolestyre.

Innberetningen er del av arkivene etter skolekommisjonen/skolestyret i Gjerstad, og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder møtebøker, kopibøker, journaler og sakarkiv. I tillegg inneholder arkivet også elevarkiv og personalarkiv. Arkivet strekker seg fra 1784 til 2005. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet etter skolestyret i Gjerstad inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt