Slaget i Arendal

15. april 1989 brygget det opp til gateslag i Arendal. Rundt 2000 personer hadde samlet seg rundt Central Hotel og flere av dem var klare til kamp. På den ene siden stod den innvandringsfiendtlige organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring(FMI) og deres tilhengere, og på den andre siden stod demonstranter med venstreradikale grupperinger som Blitz i fremste rekke. FMI hadde invitert til landsmøte på nettopp Central Hotel, og det ble det bråk av. Allerede på morgenkvisten hadde de første bussene med demonstranter fra Oslo ankommet og flere skulle det bli. I alt 200 demonstranter blokkerte inngangen til hotellet og hindret både FMI og andre i å ta seg inn. Skjellsordene haglet, det oppstod sporadiske slåsskamper og eggkrig, og det planlagte landsmøtet denne dagen ble det lite av. (Arkivref: PA-2756, SOS Rasisme E L0001 0001).

Folkebevegelsen mot innvandring(FMI) skal ha blitt stiftet 4. oktober 1987 i Haugesund. Arne Myrdal ble raskt bevegelsens leder og talsperson. Frem mot begynnelsen av 1990-tallet kom det til flere konfrontasjoner mellom FMI og venstreorienterte demonstranter med hendelsen 15. april 1989 og det såkalte «Fevikslaget» året etter som de mest kjente. FMI agiterte imidlertid ikke bare for sitt budskap i møter og i demonstrasjonstog, de produserte også en rekke rundskriv og flyveblader, samt tidsskriftet «Norge er vårt».

Noen av FMI sine rundskriv er i dag en del av arkivet etter SOS Rasisme sitt lokallag i Arendal og oppbevares på KUBEN. SOS Rasisme var en av FMIs hovedopponenter og de tok i den sammenheng også vare på flere av FMI sine rundskriv og annet agitasjonsmateriell. Arkivet etter SOS Rasisme inneholder i tillegg skriv fra og til SOS Rasisme samt flere avisutklipp. Arkivet dekker perioden fra rundt 1988 til 1991. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva samlingen inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt