Barnehjælpsdagen i 1906

Den 7. juni 1906 var det full fest i Arendal. Et yrende folkeliv, korpsmusikk og karneval preget gatene. En skulle kanskje tro at byen var full av patriotiske paroler i anledning ettårsdagen for unionsoppløsningen med Sverige, men på samme måte som grunnlovsdagen 17. mai fikk status som barnas dag, ble også 7. juni i 1906 en dag der barna stod i sentrum. Dagen kom til å gå under navnet Barnehjælpsdagen, der innsamling av penger til byens trengende barn var et hovedmål. I anledning dagen ble det også trykket en avis med navn Trækspillet. Avisen ble betegnet som et «Barnehjælpsvenligt Organ for Arendal og Omegn» og den inneholdt flere humoristiske innslag. Blant annet kan en lese at avisen ble «Udgivet paa andres Bekostning af en uansvarlig Redactør – i Anledning 7de Juni-Spectakkelet«. (Arkivref: PA-1319, Lokalia F L0022 0007).

Barnehjælpsdagen var en årlig markering i mange norske byer på begynnelsen av 1900-tallet. Ideen skal ha kommet fra USA og i Europa skal det ha vært København som var først ute med arrangementet. Korpsmusikk og karnevalopptog preget gjerne markeringen og pengene som ble samlet inn gikk ofte til byens barn og unge. Under Barnehjælpsdagen i Arendal 7. juni 1906 ble det samlet inn rundt 2800 kroner. Blant de som fikk penger fra aksjonen finner vi Barbu barnehjem, Hisø barnehjem og Skolappeskolen for gutter. I tillegg fikk skolene i Arendal og omegn 50 kroner hver som skulle gå til skotøy for trengende barn.

Avisen Trækspillet fra 7. juni 1906 er i dag en del av samlingen kalt Lokalia som oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til arrangementavisen ligger der også diverse avisutklipp om Barnehjælpsdagen i Arendal i 1906. Det finnes også mapper med dokumenter knyttet til andre merkedager i Arendal som 17. mai, kongebesøk og reformasjonsjubileum. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva samlingen inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt