Søderhamns siste seilas

Morgenen 20. mai 1887 ble det observert et skip utenfor den svenske byen Holmsund i Bottenviken. Barken Søderhamn hadde heist ”flagg i schau”. Dette var et signal om at skipet var i havsnød. Søderhamn hadde kommet ut for et fryktelig uvær på sin ferd fra Arendal for å hente tømmer fra de nord- svenske skoger. Skipet grunnstøtte flere ganger og kaptein Fredrik Tellefsen og besetningen slet med å holde skuta flytende. I skipsjournalen skriver han ”…alle tre Pumperne i gang men Vandet tiltog aligevel alt mere og mere.” (Arkivref: PA-1572, Tellefsen. Skipsarkiv, E L0001).

Fredrik Tellefsen var født i 1826 og var gårdbruker og skipper fra Tromøy. Han hadde i flere år seilt for Arendals-rederen Wilhelm Foss. I 1887 kjøpte han Søderhamn fra samme reder. Første tur på egen skute endte imidlertid med havari. Skipet ble vraket, men skipper Tellefsen mottok erstatning. Basert på blant annet sjøforklaringen og Søderhamns skipsjournal konkluderte forsikringsselskapet med at Tellefsen hadde utvist godt lederskap under dramatiske forhold.

Arkivmateriale etter Fredrik Tellefsen og Søderhamns siste seilas finnes på KUBEN i Arendal. Arkivmaterialet er fordelt på to arkiver og inneholder blant annet skipsjournal, skipsregnskap, korrespondanse, telegrammer, utdrag av sjøforklaring og bilag. På arkivportalen.no kan du få oversikt over hva arkivene inneholder. Søderhamns siste skipsjournal er digitalisert og tilgjengelig på digitalarkivet.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt