Sønner av Gjerstad

På 1800-tallet ble den økonomiske situasjonen i Norge vanskeligere og vanskeligere, og flere nordmenn valgte derfor å utvandre til mulighetens land, nemlig Amerika. Perioden med utvandring foregikk hovedsakelig mellom 1830 og fram til 1920. Som følge av dette ble interesseorganisasjonen Sønner av Norge etablert i 1895 i Minneapolis. Organisasjonen hadde som hovedmål å fungere som en hjelpeforening for de norske innvandrerne i Amerika og Canada. En av dem som engasjerte seg i organisasjonen var Halvor Kveim (Quam) som i 1913 startet å arbeide i foreningen som sekretær. Den 6. desember skrev Halvor et brev til sin nevø, Torleif, hjemme i Gjerstad, hvor han forteller om livet sitt i Amerika og arbeidet han gjør i Sønner af Norge. Halvor beskriver sekretærarbeidet som både morsomt og interessant, og forteller at de har 3000 medlemmer i de 35 losjene eller «lodges» som det het der. Videre forteller han ivrig at det kommer nye medlemmer til ordningen deres hver dag. I et senere brev til sin far, Tellef, skriver Halvor den 3. Desember 1924 at han nå i to år har jobbet som president i Den Norske Foreningen i Everett, Washington, som var en underliggende forening til Sønner af Norge. Halvor forteller videre at han nå føler hans arbeid er gjort og valgte derfor å slutte i denne stillingen. (Arkivref: PA-2774 Amerikabrev. Gjerstad E01 L0001 0003, L0003 0002 og 0005).

Halvor Tellefsen Kveim ble født 20. januar 1869 på gården Kveim i Gjerstad. Han var en av fire brødre som reiste til mulighetens land for å prøve lykken. Fra Gjerstad til Chicago reiste han i 1893, 24 år gammel. Da var allerede de to eldre brødrene bosatt i Amerika, Ellef og Rasmus. Året etter flyttet også den yngre broren, Morten, over Atlanteren. Etter to år i Chicago flyttet Halvor til Minneapolis med Rasmus. Her startet de forretningen «Northwestern Coffee Tea & Butter Co.». Til tross for at forretningen gikk godt valgte Halvor å flytte til Alaska i 1897, for å prøve lykken der. Men ifølge brevene ble ikke arbeidet i Alaska så suksessfullt, og han valgte derfor etter fire år å reise sørover. Han valgte å bosette seg i Everett, der han gikk tilbake til å arbeide med forretningen «Northwestern Coffee Tea & Butter Co.» som Rasmus sammen med Morten hadde holdt gående. Forretningslivet til Halvor ble variert, da han etter hvert begynte å danne nye firmaer, blant annet innen eiendom- og forsikringsvirksomhet. Med årene valgte han gradvis å legge om arbeidet til gårdssalg. I Everett ble han boende i lang tid sammen med sin kone Valborg Margrete Thoresen som han giftet seg med i 1908.

Brevene Halvor Kveim skrev til sin familie i Gjerstad er en del av brevsamlingen «Amerikabrev. Gjerstad». Brevsamlingen baserer seg på de fire brødrene som sender brev hjem til familien sin, hvor de forteller om livene sine, været, politikk og ellers oppdaterer dem med nyheter. Brevene er skrevet innen tidsperioden 1882 og fram til 1952, i tillegg er det sendt brev fram til 1962 av andre slektninger til familien i Gjerstad. På arkivportalen.no kan du får en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Charlotte Backer, student ved UiA, under praksisuke på KUBEN

 

Kommentarfelt