Tog no. 1 til Flaksvand – klar for avgang

I 1901 gikk det to avganger fra Lillesand til Flakksvann i Birkenes. Den snaut 17 km lange togturen tok en time, men i rutetabellen fra 1. oktober 1901 ble det tatt noen forbehold. Folk som skulle over planovergangene ble gjort oppmerksom på at rutetidene ikke nødvendigvis var helt nøyaktige. «Af denne Tabel vil kunne beregnes, til hvilket Klokkeslet de almindelige Tog i Regelen vil passere Planovergangene. Da disse Tog ikke kunne ventes altid at være nøiagtige i den for samme udsatte Rute, og da der desuden vil løbe Extratog, er det nødvendigt, at Enhver, der vil passere en Planovergang, har Opmærksomheden skarpt henvendt paa, om Tog derfor kan være til Hinder.» (Arkivref: PA-2303, Lillesand – Flaksvandbanen).

Bakgrunnen for etablering av Lillesand – Flaksvandbanen, var behovet for å transportere tømmer fra innlandet og ned til kysten for eksport. Planleggingen startet så tidlig som i 1870-årene og i 1884 ble spørsmål om bygging av banen tatt opp i departementet. I 1886 ble de første vurderingene gjort i forhold til trasèvalg. Først i 1891 ble det gitt konsesjon om drift og den 3. juni 1896 ble jernbanen offisielt åpnet av statsråd Peder Nilsen. I tillegg til stasjoner i Lillesand og ved Flakksvann, var det stasjoner på Birkeland, Tveide, Eigeland, Storemyr, Møglestu og Stene. På avtrykk sin flickr-side kan du se kartplansjer over jernbanen.

Rutetabellen er del av arkivet etter Lillesand-Flaksvandbanen og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet strekker seg fra åpningen i 1896 til nedleggelsen i 1953. I tillegg til trykksaker inneholder arkivet også møtebøker, kopibøker, korrespondanse, regnskapsbøker samt kart og tegninger. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt