Vardaas Posten nr 1 1953 Kaptein Saltnes beretter

Torpederingen av M/T «Fjordaas» 1942

Den 4. september 1942 avgikk M/T «Fjordaas» fra Clyde i Skottland. Tankskipet fra Arendal var del av en konvoi på rundt 70 skip som skulle ta den farefulle seilasen over Atlanterhavet. Verden var i krig og under havoverflaten lusket tyske ubåter på jakt. De første dagene forløp uten dramatikk, men ved middagstid 10. september kom angrepet.

Skipet foran M/T «Fjordaas» var det første som ble torpedert. Skipet ble skadet, men klarte å fortsette. Like etter ble to andre skip truffet. Begge sank til bunns. Deretter gikk det slag i slag. Angrepene kom med fire timers mellomrom og i hvert angrep ble tre til fire skip senket. Da mørket begynte å senke seg, ble angrepene hyppigere og klokken 22.30 var turen kommet til M/T «Fjordaas». Den første torpedoen gikk så vidt klar av akterenden. Den andre traff tankskipet midtskips.

«Torpedoen traf på «Fjordaas» b.b. side under broen, og rev opp ett stort hull i skibssiden. Likeså b.b. livbåt blev blåst bort og broen på samme side sterkt skadet.» Slik beskriver kaptein Peder Saltnes trefningen. Kaptein Saltnes, 1. styrmann Arne Aresen Omre og maskinsjef Arne Hjalmar Olsen ble om bord for å avdekke skadeomfang, mens det øvrige mannskapet ble sendt i de to gjenværende livbåtene. Maskin og styring virket, men det store hullet i skutesiden førte til at tankskipet fikk betydelig slagside. Heldigvis var M/T «Fjordaas» et spesialbygget tankskip.

MT Fjordaas

M/T «Fjordaas» ble bygget ved Deutsche Werke i Kiel og levert reder Arnt J. Mørland i Arendal i mai 1931. Tankskipet var en av flere moderne motortankere som på 1930-tallet ble levert til redere på Sørlandet. Til forskjell fra andre tankskip, hadde M/T «Fjordaas» fire sidestilte tanker fremfor en sentertank og to såkalte vingtanker på hver side. Konstruksjonen skulle vise seg å være redningen for den torpederte tankeren.

Maskinen ble stoppet og drivende på havet, ble Omre og Olsen sendt ned på dekk for å skifte ballast fra fulle til tomme tanker. Ved å trimme tankene fikk de rettet opp skipet og klokken 02.00 gav kaptein Saltnes ordre om å tilbakekalle livbåtene med mannskapet. M/T «Fjordaas» ble liggende stille resten av natten for ikke å bli oppdaget av ubåter, men da det lysnet, satte skipet kurs for Skottland. 15. september klokken 24.00 var den skadeskutte tankeren tilbake i Clyde. M/T «Fjordaas» hadde overlevd det tyske angrepet, men ikke alle var like heldige.

I underkant av 500 norske handelsskip i utenriksfart ble senket mellom 1939 og 1945, og rundt 3 700 krigsseilere mistet livet. Et av de mest risikofylte havområdene var Nord-Atlanteren. Handelsskip med forsyninger fra USA til Europa var avgjørende for den allierte krigsinnsatsen mot Nazi-Tyskland, og de tyske ubåtene hadde som oppgave å angripe denne forsyningslinjen. Fra ubåtbunkere på kontinentet ble de tyske ubåtene sendt ut i såkalte ulveflokker for å jakte på sivile fartøy. Spesielt i 1942 var tapene store. Dette året gikk 1 006 allierte skip tapt i Nord-Atlanteren. Men deretter gikk de allierte tapstallene kraftig ned.

Konvoiene ble bedre utrustet og spesielt allierte fly- og skipspatruljer gjorde tilværelsen vanskeligere for ubåtene. I Biskaya ble ubåtenes rute ut i Atlanterhavet kontinuerlig overvåket og et av skipene som deltok i disse operasjonene var M/T «Fjordaas».

Etter torpederingen ble den norske tankeren sendt til Newcastle for reparasjon og allerede 26. desember 1942 var M/T «Fjordaas» klar for nye oppdrag. Tankskipet gjennomførte flere turer i konvoifart, men det kom også til å fungere som forsyningsskip for krigsskipene i Biskaya.

Vardaas Posten nr 1 1953 Kaptein Saltnes beretter utsnitt

M/T «Fjordaas» overlevde krigen og for sin innsats med å bringe skipet til land etter torpederingen fikk kaptein Saltnes, 1. styrmann Omre og maskinsjef Olsen den norske utmerkelsen St. Olavs medaljen med ekegren og den britiske utmerkelsen MBE (Member of British Empire). Saltnes kom til å seile for Mørland i mange år. I 1949 overtok han nybygget M/T «Vardaas». Som flere av Mørlands skip i denne perioden, hadde også M/T «Vardaas» sin egen skipsavis. Skipsavisen het Vardaas Posten og i marsutgaven i 1953 beretter kaptein Saltnes om sin opplevelse av torpederingen av M/T «Fjordaas» i 1942.

Skipsavisen er en del av arkivet etter rederiet Arnt J. Mørland og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I dette arkivet finnes det en arkiveske med flere skipsaviser. Skipsavisene stammer fra M/S «Ravnaas», M/S «Kvernaas», M/T «Jomaas», M/T «Vardaas» og M/T «Tromaas». Blant avisene ligger også enkelte skoleaviser som ble sendt til skipene. Avisene dekker perioden fra 1948 til 1955 og gir et unikt glimt inn i hverdagen til sjøfolkene som seilte i utenriksfart rundt 1950. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv DA-1175, Arnt J. Mørland 03
Arkiv PA-1935, Samling av fartøysbilder

Hjeltnes, Guri: Handelsflåten i krig 1939-1945 Bind 4.
Knudsen, Jan Tore: Motorskipene fra Arendal
Nilsen, Tore L. og Thowsen, Atle: Handelsflåten i krig 1939-1945. Bergen 1990
Sætra, Gustav: Himmel og hav Arnt J. Mørland 1916-1991. Arendal 1991
https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/10031/
https://snl.no/krigsseiler
https://www.norgeshistorie.no/andre-verdenskrig/1762-handelsflaten-og-nortraship.html

Kommentarfelt