Medlemsregister for RT Noreg 1923

Da tempelridderne kom til Arendal

I desember 1922 seilte en skøyte fra Uddevalla i Sverige til Arendal. Om bord var 15 svenske tempelriddere og anledningen var stiftelsen av «Ridder Templet Noreg» – Norges første Tempel Ridder Orden.

Tempelridderordenen var opprinnelig en katolsk orden, opprettet av paven i 1128 for å beskytte pilegrimene som skulle til Jerusalem. Ordenen ble nedlagt i 1312, men i navnet gjenoppstod den i 1845. Utgangspunktet denne gangen var ikke pilegrimer i Jerusalem, men avholdsbevegelsen i USA.

Ordenen var kun for menn. Medlemmene måtte avstå fra alkohol og mottoet var kjærlighet, renhet og troskap. Ordenen ble bygd opp i et gradsystem der hver grad representerte en fordypning i ordenens ideologi og budskap. Videre ble ordenen delt opp i templer som var knyttet sammen i et hierarki. Mot slutten av 1800-tallet ble ordenen etablert i Sverige, men det skulle gå enda noen år før tempelridderne også kom til Norge.

En dag i juli 1914 møtte Ole A. Eide fra Arendal på en svensk tempelridder i Kristiania. Eide ble svært interessert i ordenen, og et år senere ble han Norges første tempelridder, da han 3. juli 1915 ble opptatt i Vepnertemplet «Knape» i Uddevalla.

De neste årene forsøkte Eide å verve flere medlemmer, men arbeidet tok tid. I 1921 var åtte menn fra Arendal innviet i ordenen i Uddevalla og 12. februar var endelig tiden kommet for å etablere en såkalt utpost i Norge.

Utposten hadde sine møter i godtemplarlosjen Starkads lokaler på Tyholmen. Likevel var det en utfordring at utposten lå under modertemplet i Sverige. For å bli innviet i ordenen måtte en nemlig til Uddevalla.

Den 8. september 1922 møttes utpostens brødre for å diskutere muligheten for en tempelstiftelse. Resultatet ble en søknad til Uddevalla om å etablere et tempel i Arendal. Søknaden ble innvilget og 10. desember 1922 var det klart for stiftelsen av «Ridder Templet Noreg».

Den seremonielle stiftelsen ble ledet av den svenske Stor Mester Oskar Eklund som kunne konstatere at Norges første Tempel var stiftet. Anders O. Næset ble templets første mester, mens mesterrådet kom til å bestå av Gerrit Elmenhorst, A.M. Terjesen, S. Anders Dedekam, Valentin Fürst Braarvig, H. Moland, Kator Pedersen og Nils Olsen Bjørneboe. Etter den formelle stiftelsen var det tid for fest, der klar brun suppe, terteskjell med fiskeboller og hummer, svinerygg med kompot, krokaniskake, frukt og kaffe stod på menyen.

Til tross for feststemning, skulle de første årene for den nyetablerte foreningen bli vanskelig. Lite erfaring i ordenens gjøremål og lang avstand til modertemplet i Sverige, gjorde arbeidet vanskelig. De økonomiske krisene på 1920-tallet gjorde også finansieringen vanskelig. Flere ganger ble det forsøkt å heve medlemskontingenten, men uten at det lykkes. Til tider var møteaktiviteten sporadisk og flere ganger måtte møter avlyses fordi medlemmene ikke møtte opp. Likevel var foreningen i fremgang.

I 1923 fikk foreningen fire nye medlemmer, deriblant skreddermester Paul Milthon Isachsen. Foreningen hadde nå 23 medlemmer, mens antallet i 1924 økte til 36. Også nasjonalt skjedde det positive ting. I 1924 ble det stiftet et tempel i Trondheim, og i tiden frem mot 1934 ble det stiftet templer i Sandefjord, Ålesund og Oslo. I 1939 nådde tempelet i Arendal en ny milepæl. Dette året fikk foreningen nemlig kjøpt Sangerhallen og kunne dermed flytte inn i sitt eget hus. Gleden ble imidlertid kortvarig.

Under andre verdenskrig (1940-1945) ble Sangerhallen rekvirert av de tyske okkupantene og de videre møtene ble avholdt i private hjem. Etter krigen fortsatte «Ridder Templet Noreg» sitt arbeide, og i 1950 ble nok en milepæl nådd. 14. oktober ble ordenen i Arendal opphøyet til «Ridder Tempel» og tempelriddere fra både Norge og Danmark deltok i markeringen. I 1997 kunne ordenen i Arendal feire sitt 75 års jubileum. Over 200 hundre tempelriddere fra hele Norden kom til Arendal for å markere jubilanten. Likevel var det bekymring for templets videre skjebne.

De fleste medlemmene var av den eldre garde og de siste 20 årene hadde det blitt vanskelig å erstatte avgangen med yngre medlemmer. Bekymringen var ikke ubegrunnet. På 2000-tallet forsvant tempelordenen i Arendal fra foreningskartet og mesterrådet ble overtatt av Kristiansand.

På KUBEN i Arendal oppbevares imidlertid avtrykk etter Norges første tempelorden i form av en medlemsprotokoll for årene 1922 til 1932. Protokollen utgjør et arkiv kalt PA-2935, Ridder Templet Noreg. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
PA-2935, Ridder Templet Noreg
RT Noreg av Tempel Ridder Ordenen 50 år, Trondheim 1972
Agderposten 20.09.1997
https://no.wikipedia.org/wiki/Tempelridderordenen besøkt 25.08.2020

Kommentarfelt