Tuberkulosesanatoriet på Landeskogen

På begynnelsen av 1900-tallet startet kampen mot den fryktede sykdommen tuberkulose. Lungesykdommen tok livet av mellom 6000-7000 nordmenn årlig, og i 1900 kom en lov for å bekjempe og motvirke utbredelsen av sykdommen. Tuberkuloseloven av 1900 påla leger å melde fra om alle tilfeller av smittefarlig tuberkulose, og å føre tilsyn med hjemmet. Loven la grunnlag for en omfattende utbygging av sykehus og tuberkulosehjem. Det fantes ingen effektive medisiner mot sykdommen, men den tyske legen Hermann Brehmer hadde i 1850-årene konstatert at den beste behandlingen av tuberkulose var ro og konstant frisk luft samt næringsrik kost. En viktig del av kampen mot tuberkulosen ble derfor opprettelsen av sanatorier, der pasientene kunne få den roen og hvilen de trengte i landlige omgivelser. Den norske staten bygde seks tuberkulosesanatorier. Sanatoriet for Agder og Rogaland ble lagt til Setesdal, nærmere bestemt til Lande gård i Grendi i Bygland kommune. I 1912 startet bygningsarbeidet. (Arkivref: PA-2766 Soot, Gunerus).

Landeskogen tuberkulosesanatorium ble offisielt åpnet 1. oktober 1916 av sosialminister Lars Abrahamsen. De første pasientene hadde ankommet allerede våren samme år. Institusjonen hadde sengeplass til 120 pasienter. Landeskogen fremstod nærmest som et slott oppe i furuskogen, med flott utsikt over Byglandsfjorden. Flere faktorer lå til grunn for valget av sted: Landeskogen hadde tynn fjelluft, tørt klima og var omgitt av furuskog. I tillegg hadde man god tilgang til fersk melk fra nærliggende gårder, noe som var en viktig ingrediens i et næringsrikt kosthold. I tillegg var det mulig å komme seg dit med den nylig anlagte Setesdalsbanen. Samtidig med byggingen av Landeskogen ble det også anlagt en egen kraftstasjon, Langerak kraftstasjon, som skulle sikre strøm til sanatoriet. Både sanatoriet og kraftstasjonen var tegnet av Kristian Biong, en av datidens fremste norske arkitekter. Landeskogen virket som tuberkulosesanatorium frem til 1961. Nye effektive medisiner som antibiotika var nå oppfunnet og sanatorienes tid som behandlingssted for tuberkulose var forbi. I 1962 ble Landeskogen omgjort til institusjon for utviklingshemmede. Det var den frem til 1991. I tiden etter har Landeskogen vært både asylmottak og rehabiliteringssenter for rusmisbrukere. I 2009 var det planer om å rive bygningen, men i 2010 ble den i stedet overtatt av Aktive Fredsreiser som etablerte Landeskogen Peace Center.

Fotografiene fra Landeskogen stammer fra Gunerus Soots fotosamling. Soot deltok i byggingen av institusjonen og tok flere bilder i løpet av tiden der. Arkivet, som også inneholder bilder fra andre steder i landet, befinner seg på KUBEN i Arendal. På arkivportalen.no kan du se en oversikt over hva arkivet inneholder. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

 

Kommentarfelt