Ut på tur, aldri sur

For mange av turistforeningene i Norge har hyttene vært et viktig bidrag til å få allmennheten ut i naturen, og i mange av hyttene ligger det hyttebøker som de besøkende kan skrive seg inn i. Denne hytteboken er fra Tjørnbrotbu i Bykle og viser at både egder og andre har hatt glede av hytta som åpent i 1973. (Arkivref: PA-1640, Arendal og Oppland Turistforening, F01 L0006).

Arendal og Oppland Turistforening ble stiftet 22. april 1890. De første 25 årene var foreningen mer en reiselivsforening rettet mot turisme, men etter hvert skiftet foreningen fokus over til friluftsliv for allmennheten. I 1926 ryddet og merket foreningen de første turrutene, deriblant Bispevegen fra Kleivgrend i Fyresdal til Valle i Setesdal. Allerede i 1916 fikk foreningen leid Holmevasshytta i Fyresdal med tilhørende fiskerettigheter, men det var først i 1955 foreningen fikk sin første hytte, Sundstøyl øverst i Gjøvdal. I 2009 endret foreningen navn til Aust-Agder Turistforening. Foreningen har i dag rundt 3 700 medlemmer og driver i dag 12 hytter og tre fyr.

Arkivet etter Arendal og Oppland Turistforening befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Foruten hyttebøker til seks av foreningens hytter, inneholder foreningens arkiv også regnskap og foreningens første møtebøker fra oppstarten i 1890 og frem til 100 års jubileet i 1990. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over arkivet. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt