Utstillingsmonter for Flødevigens Utklækningsanstalt

Flødevigen forskningsstasjon ved Arendal er Norges eldste havforskningsstasjon, og har siden 1882 kartlagt og dokumentert livet i havet. Konservering og fremvisning av egg, larver og annet biologisk materiale har vært en viktig del av arbeidet, og ulike montre har naturlig nok vært sentrale redskaper. Få av montrene har nok imidlertid vært så forseggjort som monteren tegnet av Egon Schmüser i 1897. (Arkivref: KA0906-772o, Arendal kommune, Stadsingeniøren/Teknisk etat, Kart- og tegningsarkiv T03 L0009).

2. desember 1882 ble Flødevigens Utklækningsanstalt grunnlagt som del av Arendal Fiskeriselskab sitt virke. Virksomheten ble etablert ved hjelp av private midler og kaptein Gunder Mathiesen Dannevig ble anleggets første bestyrer. Bakgrunnen for etableringen var den merkbare nedgangen av torskebestanden langs Skagerakkysten, og ønske om å avhjelpe situasjonen ved blant annet kunstig klekking av torskeegg.  Dannevig utviklet selv et utklekkingsapparat, og allerede i 1884 ble det klekket ut 5 millioner larver. Selv om utklekning og etter hvert utsetting av larver fortsatte å være en viktig del av arbeidet på Flødevigen, ble effekten hyppig diskutert, og i 1971 ble denne delen av virksomheten avsluttet. Arbeidet med målinger og forskning ble imidlertid videreført og Flødevigen Forskningsstasjon er i dag en av Europas eldste oseaniske målestasjoner.

Tegningen av monteren til Flødevigens Utklækningsanstalt er registret i kart- og tegningsarkivet etter Stadsingeniøren i Arendal og befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder kart og tegninger knyttet til blant annet bygninger, kaier, veianlegg og vannverk, og dekker perioden fra 1865 til 1973. Blant disse er flere interiør- og detaljtegninger laget av Egon Schmüser. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt