Vasco de Gama – fra gullalder til krise og forlis

6. april 1875 gikk et seilskip av stabelen ved Vardøen verft i Søndeled. Skipet var bygget av tre og rigget som bark, og skipsbyggermester Thor Jensen Vardøen stod i spissen for byggingen. Eierskapet til skipet fordelte seg blant annet på kapteinen, en enke og skipsbyggermesteren selv, men den største parten tilhørte en av de største rederne i Norge, nemlig J. W. Prebensen i Risør. Det var også han som hadde navngitt skipet Vasco de Gama. Vasco de Gama var kun et av mange skip som ble bygget langs kysten av Agder i denne perioden, og de aller fleste gav eierne gode inntekter i en periode som ofte omtales som seilskutetidens siste gullalder. Jern- og stålskip drevet med motorkraft var på full fart inn over verdenshavene, men billigere seilskip kunne fortsatt konkurrere på frakter som krevde transport over lange avstander og der varene ikke ble ødelagt av lang reisetid. Til tross for en gullalder, gikk seilskutetiden mot slutten. I 1879 var toppunktet nådd, og på begynnelsen av 1900-tallet var seilskutetiden definitivt over. Mange av de gamle seilskuterederiene klarte ikke omstillingen til damp- og motorskip, og flere av dem ble derfor lagt ned. For barken Vasco de Gama ble det en dramatisk avslutning. Lastet med tømmer, dro barken ut fra Progreso i Mexico den 13. juli 1908. Målet var Falmouth i England, men 1. august møtte skipet en voldsom storm. På kvelden ble både stuert og matros skylt over bord, og på morgenkvisten dagen etter kantret fartøyet. Kun fire av mannskapet på 11 overlevde forliset. To år etter forliset gikk også firmaet J. W. Prebensen konkurs. (Arkivref: PA-1437a, Prebensen Rederi 01. 25.).

Handelsfirmaet J. W. Prebensen ble etablert av Jacob Wetlesen Prebensen i 1833. Virksomheten omfattet etter hvert butikk, skipshandel, iseksport, trelasthandel, sagbruk, skogsdrift, mølledrift og ikke minst skipsfart. Næringsvirksomheten ble etter hvert Risørs viktigste, og som rederi ble det et av landets største. I årene mellom 1844 og 1870 tok J. W. Prebensen parter i 25 seilskuter. Mange av dem ble bygget på egne verft. I 1868 disponerte J. W. Prebensen 15 skip, fordelt på 2148 kommerselester og et mannskap på omlag 150 mann. I 1876 flyttet Jacob Wetlesen Prebensen fra Risør til Oslo, og ledelsen av firmaet ble overtatt av sønnen Jacob Christian Wetlesen Prebensen. Han drev selskapet videre og utvidet ved å satse på treforedling. Satsingen kunne imidlertid ikke forhindre at det nesten hundre år gamle firmaet i 1910 gikk konkurs.

Dokumentene etter barken Vasco de Gama er del av arkivet etter Prebensen Rederi og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til diverse dokumenter knyttet til enkeltfartøy, består arkivet også av journaler, kopibøker, korrespondanse og regnskapsprotokoller. Arkivet strekker seg fra 1836 og frem til 1941. Arkivet ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt