Alle gode tanker

Julen er tid for å sende gode tanker til venner og bekjente, og mange bruker fortsatt julekort som budbringer. Slik var det også på begynnelsen av 1900-tallet. Norskproduserte julekort hadde ofte motiver med nisser, men nordmenn sendte også kort produsert i utlandet. I mange av disse kortene var det mer vanlig å bruke både religiøse og mer verdslige motiver og symboler. Kristtorn har lange tradisjoner som julepynt og navnet assosieres ofte med kransen Jesus bar på hodet på vei mot Golgata. En hestesko har ofte symbolisert lykke, men hvorfor er det et hakekors på julekortet? Hakekors forbinder nok de fleste med nazisme, men før nazistene tok det i bruk, ble også dette brukt som en lykkebringer. (Arkivref: PA-1933, Fag og produkt Boks 21).

Sir Henry Cole sitt julekort fra 1843 regnes som verdens første julekort for salg. Kortet var illustrert av John Callcott Horsley og viste en familie som koste seg med mat og drikke. Drikkingen gjorde motivet kontroversielt, men ideen med julekort var kommet for å bli. I Norge gikk det første julekortet i trykken i 1883. Motivet var en nisse tegnet av Wilhelm Lassen. I siste halvdel av 1800-tallet var det stort sett borgerskapet som sendte julekort. Men også emigranter og sjøfolk som ønsket å sende en hilsen hjem tok i bruk de nye kortene. Likevel var det først rundt 1900 julekort var blitt en tradisjon i de fleste norske hjem.

Flere av arkivene på KUBEN inneholder julekort. Mange av dem er del av arkiver etter enkeltpersoner, lag og foreninger og bedrifter, men noen av kortene er også samlet i egne samlinger. Dette kortet er del av samlingen ”Fag og produkt”. Samlingen inneholder blant annet ulike kort knyttet til jul, nyttår, konfirmasjoner og bryllup. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt