Innbydelese til charterfest for Arendal og Grimstad Soroptimist 05.11.1971

Arendal og Grimstad Soroptimistklubb – til det beste for verdens kvinner

5. november 1971 var rundt 50 mennesker samlet til fest på Furuly på Fevik. Anledningen var stiftelsen av en ny forening. En forening som de neste tiårene skulle arbeide for å bedre kvinners levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I 1971 var de fleste kvinner i Norge fortsatt hjemmeværende husmødre. Medlemmene av den nystiftede Arendal – Grimstad Soroptimistklubb var imidlertid i all hovedsak yrkesaktive kvinner. Det var ikke tilfeldig.

En klubb for yrkesaktive kvinner

Soroptimistklubben i Arendal og Grimstad var del av en internasjonal organisasjon. En organisasjon som hadde sitt utspring i California i 1921. Dette året gikk over 80 yrkesaktive kvinner i Oakland sammen i en kvinneklubb som skulle tjene kvinners interesser.

Navnet Soroptimist ble hentet fra de latinske ordene «soror», som betyr søster, og «optima», som betyr best. Soroptimistene skulle altså arbeide mot det beste for kvinner.

I løpet av de neste årene ble tilsvarende klubber etablert flere steder i verden. I 1933 kom foreningen også til Norden og Norge, da Oslo Soroptimistklubb ble stiftet. Det skulle gå ytterligere 30 år før foreningen nådde Sørlandet.

Soroptimistene på Sørlandet

27. april 1963 ble Mandal Soroptimistklubb stiftet som den første på Sørlandet. Klubben ble etablert etter invitasjon fra soroptimistklubben i Stavanger. For å etablere en soroptimistklubb, måtte en nemlig få invitasjon fra en allerede eksisterende klubb.

Fra Mandal gikk det invitasjon til Kristiansand. 6. november 1971 ble Kristiansand Soroptimistklubb formelt sett etablert. Da var allerede Arendal – Grimstad Soroptimistklubb blitt stiftet. Initiativet til denne klubben kom imidlertid fra Østlandet.

Brev fra Sandefjord Soroptimistklubb september 1970

Et forfengelig håp

Høsten 1970 mottok flere kvinner i Arendal et brev fra Ellen Gade og Nora Bang Jacobsen i Sandefjord Soroptimistklubb. I brevet ble kvinnene invitert til et orienteringsmøte på Grand Hotel i Arendal.

Bakgrunnen for invitasjonen ble i brevet uttrykt på følgende måte: «Vi har et forfengelig håp om at vi skal få noen Arendalsdamer interessert i vårt klubbarbeide».

Damene fra Arendal ble interessert. Utover høsten ble det holdt flere møter der flere kvinner fra Arendalsområdet deltok. 19. januar 1971 møttes flere interesserte kvinner på Jørgensen i Arendal. Ellen Gade fra Sandefjord var også kommet til Arendal. Hun gav de fremmøtte en orientering om Soroptimistens organisasjon og virke.

Etter møtet ble det etablert et midlertid styre. Videre ble det de neste månedene avholdt flere møter med kvinner fra både Arendal og Grimstad. Høsten 1971 var det også klart for det formelle stiftelsesmøtet.

Charterfest på Furuly

5. november 1971 var en ufyselig høstdag på Sørlandet. Dagen startet med regn og endte med snøstorm. Det hindret imidlertid ikke de inviterte gjestene å nå Furuly på Fevik.

I tillegg til klubbens 21 medlemmer, var flere prominente gjester invitert. Til stede var blant annet Arendals ordfører Stian Werner Erichsen og leder for Soroptimist International Union of Norway Ellen Annexstad Trolie. Fra Sverige kom også ekstensjonspresident Eva Bengtson.

På Furuly fikk gjestene servert champagne og en treretters festmeny bestående av røkelakskanapé, dyrestek og sherryfromasj. Det ble avholdt flere taler og sunget mange sanger. Under festen fikk også Arendal – Grimstad Soroptimistklubb overrakt et charter som bevis for at klubben formelt sett var blitt konstituert.

Charteret overrekkes 5. november 1971

Hilsninger fra hele verden

I forbindelse med konstitueringen fikk Arendal – Grimstad Soroptimistklubb flere hilsninger. Fra den internasjonale organisasjonsledelsen i Soroptimist International Association kom det brev med gratulasjoner.

Gratulere gjorde også de nasjonale klubbene i blant annet Tyrkia og Sveits. Fra Jerusalem kom det lykkeønskninger med håp om mange år med fruktbart arbeid. Arbeid som kunne lede frem til vennskap og fred for alle.

En klubb med aktive medlemmer

Klubbens første president var Synnøve Bulien fra Grimstad. Bulien var en av flere lærere i klubben. Men det fantes også andre yrkesgrupper representert, deriblant en arkitekt, en tannlege, en advokat, en bonde, en sosionom og en sykepleier.

De neste årene kom klubben til å involvere seg i flere prosjekter både lokalt og internasjonalt. Penger ble samlet inn til ulike formål. Det ble invitert til foredrag om forskjellige tema, og flere av klubbmedlemmene dro på ekskursjoner i inn- og utland.

I 2021 kunne klubben feire sitt 50-årsjubileum. Også denne festen ble holdt på Fevik, men denne gangen på Strand Hotell. Flere av de opprinnelige medlemmene var da naturlignok falt fra, men nye aktive kvinner var kommet til.

Arkivene på KUBEN

Arkivet etter Arendal – Grimstad Soroptimistklubb befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet er kalt DA-1110, Arendal – Grimstad Soroptimistklubb og inneholder blant annet referater, korrespondanse og foto. Dokumentene strekker seg fra oppstarten i 1970/1971 og frem til 2015. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv DA-1110, Arendal – Grimstad Soroptimistklubb 1. A01 L0001
Olav Ljones: Kvinners yrkesdeltaking i Norge. SSB 1979
Fædrelandsvennen 10.11.1971
Grimstad Adressetidende 16.11.1971
https://www.soroptimistinternational.org/about-us/history/ besøkt 03.03.2022
https://arendal-grimstad.soroptimistnorway.no besøkt 03.03.2022
https://no.wikipedia.org/wiki/Soroptimist besøkt 03.03.2022

Kommentarfelt