Arendals offentlige sjømannsskole

1. januar 1907 trådte «Lov om adgang til at føre fartøi og blive styrmand samt om navigationseksamener» i kraft. Loven innebar strengere krav til opplæring av sjøoffiserer og ikke minst til skolene som skulle gi opplæringen. Fartstiden ble utvidet og styrmannseksamen ble obligatorisk. Kun skoler godkjent av kongen kunne avholde eksamen og både lærere og læremidler måtte godkjennes av departementet. De såkalte eksamensberettigede skolene hadde også rapporteringsplikt og måtte hvert år sende inn dokumentasjon knyttet til både undervisning og eksamensavvikling. Kravene førte til at flere av de gamle private navigasjonsskolene fikk problemer og det ble etablert en rekke nye offentlige sjømannsskoler. En av dem var Arendals offentlige sjømannsskole. (Arkivref: KA0900-550s, Arendals offentlige sjømannsskole NRa og Ub).

Arendals offentlige sjømannsskole ble etablert 1. april 1908. Marineløytnant H. Strømsø Hansen ble ansatt som bestyrer, mens H. A. Henrichsen, som i årene før hadde drevet privat navigasjonsskole, ble ansatt som 2. lærer. I 1912 flyttet skolen inn i de gamle lokalene til Barbu skole, like ved jernbanesporet ved Barbubukt. Skolen hadde tilhold her helt frem til 1957 da de flyttet inn i den nye sjømannsskolen på Fløyheia. Skolen omfattet da de maritime skolene Arendal navigasjon- og radiosskole, Arendal maskinistskole og fra 1994 Arendal kokk- og stuertskole. I 1983 ble de maritime skolene slått sammen med Arendal Tekniske Fagskole og skolen fikk navnet Arendal Maritime Tekniske Skole (AMTS). I 1994 endret skolen navn til Arendal maritime videregående skole (AMVS). Ti år senere ble skolen slått sammen med Strømsbu videregående skole og tok navnet etter sistnevnte. Strømsbu videregående skole flyttet i 2012 fra Strømsbu og Fløyheia til Myra og endret navn til Sam Eyde videregående skole.

Klassebildene og elevoversiktene er del av arkivet etter Arendal offentlige sjømannsskole og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til foto og elevarkiv, inneholder arkivet også møtebøker, kopibøker, journaler, sakarkiv, personalarkiv, regnskap og tegninger. På arkivportalen.no kan du får en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

 

Kommentarfelt