Aust-Agders første kvinne på tinget

I 1913 fikk norske kvinner stemmerett ved stortingsvalg og kvinner kunne for første gang stemme på lik linje med menn. Anna Rogstad fra Kristiania ble Norges første kvinne på Stortinget. Det skulle imidlertid gå hele 36 år før Aust-Agder fikk sin første kvinnelige stortingsrepresentant.

10. oktober 1949 gikk folk til stemmeurnene. Det ble et brakvalg for Arbeiderpartiet som fikk 45,6 % av stemmene. Også i Aust-Agder gjorde partiet det godt. Tre av de fire representantene Aust-Agder kunne sende til Riksforsamlingen etter valget tilhørte Arbeiderpartiet, og en av disse var Magnhild Hagelia.

Magnhild Hagelia var datter av småbruker Peder Jakobsen Hagelia (1874–1941) og Karen Tomine Pedersdotter Gryting (1881–1956) og ble født 6. mai 1904 i Gjerstad. I 1938 tok hun eksamen i jordbruksbokføring, og året etter ble hun forretningsfører i Gjerstad forsyningsnemnd. Fra 1945 til 1947 var hun kommunerevisor før hun i 1948 gikk over til Aust-Agder fylkesrevisjon. Parallelt med utdannelse og yrkeskarriere var Hagelia politisk aktiv.

Før andre verdenskrig var hun blant annet aktiv i Kommuneforbundets lokalavdeling Arendal og i IOGT. Etter krigen gikk hun inn i kommunepolitikken. I 1945 ble hun medlem av Fjære kommunestyre. Fra 1955 til 1959 satt hun i kommunestyret i Øyestad, fra 1967 til 1970 i Fjære formannskap og fra 1971 til 1972 i Grimstad bystyre.

I 1945 gikk hun også inn i rikspolitikken da hun ble valgt som vararepresentant på Stortinget. Ved neste stortingsvalg ble hun valgt inn som fast representant og ble dermed Aust-Agders første kvinne fra på tinget. Hagelia satt på Stortinget i fire valgperioder frem til 1965. I 1961 ble hun varapresident for Lagtinget og i 1962 ble hun første kvinne til å lede et lagtingsmøte. For sitt samfunnsnyttige virke ble Hagelia i 1976 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden. Hagelia døde 4. juli 1996.

Valgforhandlingsprotokollen for Vestre Moland prestegjeld er i dag en del av arkivet etter valgstyret i Lillesand kommune. Protokollen strekker seg fra 1829 og frem til 1965 og inneholder referater fra valgstyrets møter i forbindelse med stortingsvalg. I 1976 brøt det ut brann i Lillesand rådhus. Flere arkiver gikk tapt og mye arkivmateriale ble brannskadd. Denne protokollen overlevde heldigvis, men bærer tydelige preg av brannen. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet etter valgstyret i Lillesand inneholder. KUBEN oppbevarer også et arkiv etter Magnhild Hagelia. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0926-110, Lillesand kommune, Valgstyret A03 L0001
https://stortinget.no/annarogstad besøkt 04.03.2021
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=MAHA besøkt 04.03.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Magnhild_Hagelia besøkt 04.03.2021

Kommentarfelt