Digitalisering Axel Herlofson

Axel Herlofsons kopibøker 1878-1884

I april 1883 henvendte skipsrederen Axel Herlofson (1845-1910) fra Arendal seg til norske myndigheter for å be om assistanse. Årsaken var at skipet hans, barken Circassia, hadde blitt arrestert i den meksikanske byen Minatitlan, og kaptein Christian Jobsen fra Merdø sto i akutt behov for hjelp. Herlofson videresendte beskjeden han hadde mottatt fra kaptein Jobsen til det norske Indredepartementet.

«I have been for thirty days with Circassia arrested here, ship nearly loaded, no stoppage merchant, you have to apply to Norwegian and Mexican governments immediately, else ship is lost for owner, no assistance from Consul here, no fault on my side».

Brevet finnes i en av Axel Herlofson kopibøker som er digitalisert og publisert på Digitalarkivet. Flere av brevkopiene i denne boken omhandler «Circassia» sitt ufrivillige opphold i Mexico. En kopibok er en samling av kopier av utsendte brev, notater o.l. Disse er ofte innbundet i protokoller. Formålet med kopiboken er å sikre at avsender har en kopi av utsendte brev.

To av skipsreder Axel Herlofsons kopibøker er digitalisert og publisert på Digitalarkivet. Bøkene spenner seg over årene 1878-1884 og gir et unikt innblikk i forretningsvirksomheten til en av Arendals rikeste og mektigste menn.

Axel Herlofsons kopibok 1878-1881
Axel Herlofsons kopibok 1882-1884

Axel Herlofsons kopibok

Om Axel Herlofson

Axel Nicolai Herlofson ble født 29. august 1845 på Strømsbu gård og var sønn av kjøpmann og skipsreder Nicolai Benjamin Aall Herlofson (1807–1884) og Elisabeth Catharine Cappelen (1809–1880). Axel Herlofson etablerte seg som skipsreder i 1869. Etter hvert utvidet han sin forretningsvirksomhet ved investeringer i bl.a. Svinodden verft, Skarpnæs Teglverk, Strømsbo Snellefabrikk og Arendals bryggeri.

I 1874 var han med på å etablere Arendal privatbank. Banken og Axel Herlofson kom til å inneha hovedrollen i det såkalte Arendalskrakket i 1886. Bankens konkurs skyldtes underslag begått av Herlofson, noe som førte til et sammenbrudd i bank- og skipsfartsnæringen i Arendal og omegn, med påfølgende konkurser og arbeidsledighet. Hendelsen markerer avslutningen på Arendals storhetstid og byens posisjon som Norges ledende sjøfartsby. Axel Herlofson ble dømt til seks års straffearbeid for bedrageri, inkludert forfalskning av regnskapstall og underslag av 900 000 kroner fra Arendals Privatbank.

Om arkivet på KUBEN

Kopibøkene til Axel Herlofson er del av bedriftsarkivet til brødrene Axel og Oscar Herlofson, PA-2698, Brødrende Herlofson. Materialet omfatter i hovedsak regnskapsmateriale og brevkopibøker, og strekker seg fra 1872 til 1886. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

På KUBEN finnes også en utstilling som omhandler Arendalskrakket. «Krakket i Arendal 1886 – en fortiet historie» på KUBEN. I utstillingen kan publikum få oppleve Arendals vekst og fall og ikke minst bli bedre kjent med en av hovedaktørene i den dramatiske historien.

Smakebiter fra arkivet

Her kan du lese historien om «Circassia-affæren» om Axel Herlofson og Arendalskrakket i 1886.

Bark «Circassia» – fra mareritt i Mexico til bankkrakk i Arendal

Axel Nicolai Herlofson – en banksjef på flukt

Digitalisering av arkiv på KUBEN

KUBEN oppbevarer flere tusen meter med papirarkiver og foto. På KUBENs lesesal kan dette materialet gjøres tilgjengelig. For å øke tilgjengeligheten til materialet, arbeider KUBEN med å digitalisere deler av arkivsamlingene. Digitaliserte papirarkiver legges ut på Digitalarkivet, mens digitaliserte foto legges ut på Agderbilder.

Digitalisering på KUBEN: Foto: Gerd Corrigan
Digitalisering på KUBEN: Foto: Gerd Corrigan

Kommentarfelt