Bare ikke Birkenes kommune

Kommunereformen er inne i sitt andre år og flere kommuner i Aust-Agder undersøker mulighet for samarbeid og sammenslåing. Skal en vende seg mot nord, sør, øst eller vest, eller er det kanskje best å bli stående alene. Under den forrige reformen på midten av 1960-tallet var det også flere kommuner i Aust-Agder som måtte gjøre sine valg, og en av dem var Mykland. I dag er Mykland en naturlig del av Froland kommune, men området kunne like gjerne blitt en del av Åmli eller Birkenes kommune. Birkenes var imidlertid for flere helt uaktuelt, noe dette brevet avslører. (Arkivref:. KA0919-120, Froland kommune, Formannskap og Kommunestyre, D_1 L0006).

Mykland kommune var en av flere mindre herredskommuner i Aust-Agder som ble slått sammen til større kommuner under kommunereformen på 1960-tallet. Forslag om kommunesammenslåing utgikk fra arbeidet til Schei-komiteen, som på 1950-tallet skulle se nærmere på ny kommunestruktur. Bakgrunnen var de mange små kommunene som i mindre grad klarte å løse sine oppgaver, og de nye mulighetene som dukket opp som følge av bedre kommunikasjonsmidler.

Brevet til formannskapet i Froland ligger i sakarkivet til Froland kommune og befinner seg på KUBEN i Arendal. I dette sakarkivet finnes flere saksmapper knyttet til kommunesammenslåingen mellom Froland og Mykland. KUBEN oppbevarer også arkivene etter Mykland kommune. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt